0

Tidigare bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 30 oktober 2023

Aktieägarna i Nexar Group kallades till extra bolagsstämma den 30 oktober 2023, kl. 10.30 på Artillerigatan 6 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma 21 juni 2023

Aktieägarna i Nexar Group kallades till extra bolagsstämma onsdagen den 21 juni 2023, kl. 10.30 på Artillerigatan 6 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma 21 juni 2023

Aktieägarna i Nexar Group kallades till årsstämma onsdagen den 21 juni 2023, kl. 10.00 på Artillerigatan 6 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Poströstningsformulär

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma 19 december 2022

Aktieägarna i Nexar Group kallades till extra bolagsstämma den 19 december 2022.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för poströstning 

Årsstämma 29 april 2022

Aktieägarna i Nexar Group kallades till årsstämma fredagen den 29 april 2022.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för poströstning 

Extra bolagsstämma 29 mars 2022

Aktieägarna i Nexar Group AB kallades till extra bolagsstämma den 29 mars 2022.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för poströstning

Årsstämma 29 april 2021

Aktieägarna i Nexar Group kallades till årsstämma torsdagen den 29 april 2021. 

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma 

Anmälan och formulär för poströstning

Fullmakt

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § och 14 kap 9 § aktiebolagslagen (2005:551)

Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för apportegendomen

Extra bolagsstämma den 8 januari 2021

Aktieägarna i Nexar Group kallades till extra bolagsstämma fredagen den 8 januari 2021.

Kommuniké från extra bolagsstämma 

Kallelse till extra bolagsstämma

Poströstningsformulär

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 7 september 2020 

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt

Årsstämma den 26 juni 2020

Årsstämma hölls fredagen den 26 juni 2020 kl 13.00 på bolagets adress, Sturegatan 46 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämman

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma den 14 november 2019

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma 15 maj 2019

Årsstämman ägde rum onsdagen den 15 maj 2019 kl 16.30 i konferensanläggning Sturegatan 15 med adress Sturegatan 15 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll inklusive bilagor från årsstämma

Årsredovisning 2018

Styrelsens förslag till beslut

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma 6 mars 2019

Nexar Group höll extra bolagsstämma onsdagen den 6 mars 2019, kl. 14.00, konferensanläggning Sturegatan 15 med adress Sturegatan 15 i Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Årsstämma 14 juni 2018

Årsstämman ägde rum torsdagen den 14 juni 2018 kl 16.00 i konferensanläggning Sturegatan 15 med adress Sturegatan 15 i Stockholm.

Protokoll från årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Extra Bolagsstämma 27 mars 2018

Extra bolagsstämman ägde rum tisdagen den 27 mars 2018, kl. 14.00, konferensanläggning Sturegatan 15 med adress Sturegatan 15 i Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier

Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsens för Nexar Group AB (publ) förslag till beslut om (a) emission av teckningsoptioner och (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Fullmaktsformulär / Proxy form

Årsstämma 2017

Årsstämman ägde rum den 30 maj 2017 kl 13.00 i konferensanläggning Sturegatan 15 med adress Sturegatan 15 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämman

Notice of Annual General Meeting

Årsredovisning 2016

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.