0

Bolagsstämma

Årsstämma 29 april 2022

Aktieägarna i Nexar Group kallades till årsstämma fredagen den 29 april 2022.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för poströstning 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.