0

Bolagsstämma

Extra bolagsstämma 21 juni 2023

Aktieägarna i Nexar Group kallades till extra bolagsstämma onsdagen den 21 juni 2023, kl. 10.30 på Artillerigatan 6 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma 21 juni 2023

Aktieägarna i Nexar Group kallades till årsstämma onsdagen den 21 juni 2023, kl. 10.00 på Artillerigatan 6 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Poströstningsformulär

Fullmaktsformulär

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.