0

Bolagsstämma

Extra bolagsstämma 19 december 2022

Aktieägarna i Nexar Group kallades till extra bolagsstämma den 19 december 2022.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för poströstning 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.