Bolagsstämma

Årsstämma 15 maj 2019

Aktieägarna i Nexar Group, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl 16.30 i konferensanläggning Sturegatan 15 med adress Sturegatan 15 i Stockholm.

Kallelse till årsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.