0

Bolagsstämma

Årsstämma 28 juni 2024

Aktieägarna i Nexar Group AB kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2024, kl. 10.00 på Artillerigatan 6 i Stockholm

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.