Bolagsstämma

Årsstämma 15 maj 2019

Årsstämman ägde rum onsdagen den 15 maj 2019 kl 16.30 i konferensanläggning Sturegatan 15 med adress Sturegatan 15 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll inklusive bilagor från årsstämma

Årsredovisning 2018

Styrelsens förslag till beslut

Kallelse till årsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.