Aktiekapital

I Bolaget finns 89 048 285 aktier med ett kvotvärde om ca 0,02 SEK. Aktiekapitalet uppgår vid samma tidpunkt till 1 780 965,70 SEK.

Aktiekapitalets utveckling

Tidpunkt Händelse Ökning antal aktier Totalt antal aktier Ökning aktiekapital SEK Totalt aktiekapital SEK
2012 Nybildning 50 000 50 000 50 000 50 000
2015 Nyemission 50 000 100 000 50 000 100 000
2016 Nyemission 120 000 220 000 120 000 220 000
2016 Nyemission 88 339 308 339 88 339 308 339
2016 Nyemission 34 773 343 112 34 773 343 112
2016 Nyemission 54 041 397 153 54 041 397 153
2016 Fondemission 0 397 153 198 577 595 730
2016 Split 10:1 3 574 377 3 971 530 595 730
2017 Nyemission 3 076 663 7 048 193 461 499 1 057 229
2017 Nyemission 207 935 7 256 128 31 190 1 088 419
2018 Nyemission 20 426 247 27 682 375 3 063 937 4 152 356
2019 Nyemission 33 124 27 715 499 4 969 4 157 325
2019 Nedsättning aktiekapital 0 27 715 499 -3 603 015 554 310
2019 Nyemission, ej reg 46 192 314 73 907 813 923 846 1 478 156
2019 Nyemission, ej reg 15 140 471 89 048 285 302 810 1 780 966

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.