0

Aktiekapital

I Bolaget finns per den 31 december (2023) 31 803 397 aktier.

Aktiekapitalets utveckling

Tidpunkt Händelse Ökning antal aktier Totalt antal aktier Ökning aktiekapital SEK Totalt aktiekapital SEK Totalt kvotvärde SEK
2012 Nybildning 50 000 50 000 50 000 50 000 1
2015 Nyemission 50 000 100 000 50 000 100 000 1
2016 Nyemission 120 000 220 000 120 000 220 000 1
2016 Nyemission 88 339 308 339 88 339 308 339 1
2016 Nyemission 34 773 343 112 34 773 343 112 1
2016 Nyemission 54 041 397 153 54 041 397 153 1
2016 Fondemission 0 397 153 198 577 595 730 1,5
2016 Split 10:1 3 574 377 3 971 530 595 730 0,15
2017 Nyemission 3 076 663 7 048 193 461 499 1 057 229 0,15
2017 Nyemission 207 935 7 256 128 31 190 1 088 419 0,15
2018 Nyemission 20 426 247 27 682 375 3 063 937 4 152 356 0,15
2019 Nyemission 33 124 27 715 499 4 969 4 157 325 0,15
2019 Nedsättning aktiekapital 0 27 715 499 -3 603 015 554 310 0,02
2019 Nyemission 46 192 314 73 907 813 923 846 1 478 156 0,02
2019 Nyemission 15 140 471 89 048 285 302 810 1 780 966 0,02
2020 Nyemission 13 333 333 102 381 617 266 666 2 047 632 0,02
2020 Nyemission 13 333 333 115 714 950 266 667 2 314 299 0,02
2020 Nyemission 16 000 000 131 714 950 320 000 2 634 299 0,02
2021 Nyemission 714 286 132 429 236 14 286 2 648 585 0,02
2021 Nyemission 10 000 000 142 429 236 200 000 2 848 585 0,02
2022 Nyemission 42 285 714 184 714 950 845 714 3 694 299 0,02
2022 Nyemission 64 285 714 249 000 664 1 285 714 4 980 014 0,02
2022 Omvänd split 1:10 -224 100 598 24 900 066 0 4 980 014 0,02
2023 Nyemission 84 285 24 984 351 1 686 4 981 699 0,02

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.