Senaste nyheterna

2021-08-30

Eget kapital i moderbolaget är högre än rapporterat hänförlig till justering av apportemission

Senaste rapporten

Kommande händelser

februari 22 2022
Bokslutskommuniké 2021

IR-kontakt

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.