Senaste nyheterna

2021-01-08

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll extra bolagsstämma den 8 januari 2021.

2020-12-21

Aktieägarna i Nexar Group AB (publ) org. nr 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 januari 2021.

2020-12-14

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - har vid styrelsemöte beslutat om en emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Senaste rapporten

Kommande händelser

februari 25 2021
Bokslutskommuniké 2020
maj 27 2021
Delårsrapport Q1 2021

IR-kontakt

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.