0

Investor Relations

Nyheter

2023-06-07

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, har idag släppt sin årsredovisning avseende räkenskapsåret 2022.

2023-06-05

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 juni 2023, kl. 10.30 på Artillerigatan 6 i Stockholm.

2023-05-26

JANUARI - MARS 2023

  • Koncernens intäkter uppgick under perioden till 103 (300) KSEK
  • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -322 (-745) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 423 KSEK i jämförelse med samma period 2022
  • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,04) SEK
  • Koncernens egna kapital per aktie uppgick till 0,10 (-0,11) SEK

Rapporter

Kalender

2023-06-21
Årsstämma 2023
Extra bolagststämma
2023-08-30
Delårsrapport Q2 2023

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.