0

Investor Relations

Nyheter

2022-08-12

Nexar Football har tecknat ett femårsavtal till samlat värde på 10 miljoner USD.

2022-05-25

JANUARI - MARS 2022

  • Koncernens intäkter uppgick under perioden till 300 (1 323) KSEK
  • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -745 (-554) KSEK, vilket motsvarar en minskning med 191 KSEK i jämförelse med samma period 2021
  • Den minskade omsättningen i sin helhet av och det lägre resultatet under perioden förklaras huvudsakligen av den avvecklade radioprogramverksamheten i Spanien. Fotbollsverksam-heten redovisade ingen nettoomsättning under 2021.
  • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,00 (-0,00) SEK
  • Koncernens egna kapital per aktie uppgick till -0,00 (-0,00) SEK

Rapporter

Kalender

2022-08-30
Delårsrapport Q2 2022
2022-11-25
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-21
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.