0

Investor Relations

Nyheter

2022-11-28

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 december 2022.

2022-11-24

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - släpper härmed sin delårsrapport avseende perioden januari-september 2022. Rapporten finns i sin helhet för digital nedladdning i bifogad fil och även på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

2022-08-30

I pressmeddelandet finns nu delårsrapporten bifogad.

Rapporter

Kalender

2022-12-19
Extra bolagsstämma
2023-02-21
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.