0

Investor Relations

Nyheter

2023-02-21

OKTOBER-DECEMBER 2022

  • Koncernens omsättning uppgick under perioden till 66 (6) KSEK
  • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -457 (-921) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 464 KSEK i jämförelse med samma period 2021
  • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,06) SEK

JANUARI - DECEMBER 2022

  • Koncernens omsättning uppgick till 366 (2 964) KSEK
  • Koncernens nettoresultat uppgick till -3 596 (-3 539) KSEK, vilket motsvarar en försämring med 57 KSEK i jämförelse med 2021
  • Den minskade omsättningen i sin helhet av och det lägre resultatet under perioden förklaras huvudsakligen av den nu avvecklade radioprogramverksamheten i Spanien. Fotbollsverksam-heten redovisade ingen nettoomsättning under 2021.
  • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,25) SEK
  • Koncernens egna kapital per aktie uppgick till 0,10 (-0,10) SEK
2023-01-11

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll extra bolagsstämma den 19 december 2022.

Rapporter

Kalender

2023-04-18
Årsredovisning 2022
2023-05-26
Delårsrapport Q1 2023
2023-08-30
Delårsrapport Q2 2023

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.