0

Aktien

Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.

Handel i aktien

Nexar Groups aktie handlas sedan den 18 maj 2017 vid NGM Nordic SME.

Handelsinformation

Kortnamn: NXAR
ISIN-kod: SE0009346109

NGM Nordic SME

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Mentor

G&W Fondkommission är utsedd till bolagets Mentor.

G&W Fondkommission
111 43 Stockholm

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.