Styrelse och revisor

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst tre suppleanter. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill nästa årsstämma.

Sverker Littorin Styrelseordförande

Ordförande sedan 2018.

Sverker är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med lång erfarenhet från att bygga bolagsvärden och från styrelsearbete i listade och olistade bolag.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Dividend Sweden, IQS Engergikomfort, Effekt Svenska och Momentor. Styrelseledamot i Nitro Games Oy. Senior Advisor i United Bankers Oy och Babylonia Capital Oy.

Tidigare uppdrag som Group Vice President Elekta, vVD Pharmadule, styrelseordförande i bolagen; MedCap, Olivia, Samtrans, Medlearn samt styrelseledamot i Sectra och PartnerTech. Etiopisk honorärskonsul.

Aktieinnehav: 1 666 aktier.

Mats Jakobsson Styrelseledamot

Födelseår: 1946.
Ordförande sedan 2015.
Utbildning: Civilekonom vid Lunds universitet.
Erfarenhet: För närvarande partner i Centrecourt AB, Stockholm, som arbetar med kapitalfinansiering och affärsutveckling. Har sedan tidigare bred erfarenhet av ledningspositioner inom ekonomi (ekonomidirektör), IT och logistik i bolag som KPMG, PC Express (listat) och Dell Inc. (Norden).

Andra pågående uppdrag: Ledamot: Centrecourt AB (publ),
Corebuilder AB, Svensk Stugservice AB, Briggen Tre Kronor
AB och, Bropelaren Invest AB. Ordförande: Nexar Group AB
och Handlingskraftigt Kapital Sverige AB. Suppleant: Ocean
Ekonomi AB.
Tidigare uppdrag senaste fem åren: Ledamot: Incino Sverige
AB.

Aktieinnehav: 1 009 010 aktier.

Thomas Flinck Styrelseledamot

Födelseår: 1948.
Ledamot sedan 2015.
Utbildning: Civilekonom vid Stockholms universitet.
Erfarenhet: Entreprenör som har grundat och drivit flera företag. Grundare av Centrecourt AB. Bakgrund hos Ericsson och AGA och ett antal VD-uppdrag. Han har, och har haft, flera uppdrag som styrelseledamot dels i börsnoterat företag, BioGaia AB (ordförande och ledamot) och i onoterade företag.

Andra pågående uppdrag: VD: Centrecourt AB (publ).
Ledamot: Centrecourt AB (publ), Compodium International
AB, Telltail AB (vilande), Underbar JF AB (vilande), Handlingskraftigt
Kapital Sverige AB. Stockholmsbriggen Aktiebolag
(vilande), Resultassist TF HB och Nexar Group AB. Ordförande:
Briggen Tre Kronor AB, Centrecourt & Partners AB och
Bropelaren Invest AB. Suppleant: Bropelaren Invest II AB.
Tidigare uppdrag senaste fem åren: Ledamot: BioGaia AB,
Hemverket AB och Inner Sweden Holding AB.

Aktieinnehav: 389 201 aktier via bolag.

Daniel Bernehjält Styrelseledamot

Ledamot sedan 2018.

Daniel är utbildad inom marknadsföring och kommunikation (Berghs School of Communication) och har byggt upp en av nordens största digitala konsultbyråer, Ottoboni, med över 150 anställda, där man hjälpte många av Sveriges största företag med förändringsutmaningar inom digitalisering och annan onlinebaserad verksamhet. Han har nu sålt sin del i bolaget och arbetar idag med olika investeringar inom tech-branschen samt driver ett mindre fastighetsbolag som fokuserar på att utveckla exklusiva bostäder i Stockholmsområdet.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Åsa Sånemyr Styrelseledamot

Ledamot sedan 2018.

Åsa är sedan 2013 koncern-VD för HOPE Stockholm ett svenskt modeföretag i premiumsegmentet med distribution på över 30 marknader. Åsa sitter i styrelsen i ASFB, branschföreningen för svenska modeföretag samt Nattskiftet, en organisation som verkar för trygghet för unga vuxna på festivaler och klubbar. Tidigare har Åsa varit VD för vitt skilda företag som First Reserve (Bemanning och rekrytering) och Hammarby Fotboll (Elitsatsningen på herrsidan, A-laget).

Aktieinnehav: 0 aktier.

Revisor

Jesper Ahlkvist Revisor

Mazars SET Revisionsbyrå AB är vald revisor med Jesper Ahlkvist som huvudansvarig revisor.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.