0

Styrelse och revisor

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst tre suppleanter. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill nästa årsstämma.

Sverker Littorin Styrelseordförande

Ordförande sedan 2018.

Sverker är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med lång erfarenhet från att bygga bolagsvärden och från styrelsearbete i listade och olistade bolag.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Dividend Sweden, IQS Engergikomfort, Effekt Svenska och Momentor. Styrelseledamot i Nitro Games Oy. Senior Advisor i United Bankers Oy och Babylonia Capital Oy.

Tidigare uppdrag som Group Vice President Elekta, vVD Pharmadule, styrelseordförande i bolagen; MedCap, Olivia, Samtrans, Medlearn samt styrelseledamot i Sectra och PartnerTech. Etiopisk honorärskonsul.

Aktieinnehav: 1 666 aktier.

Mats Jakobsson Styrelseledamot

Födelseår: 1946.
Ledamot sedan 2015.
Utbildning: Civilekonom vid Lunds universitet.
Erfarenhet: För närvarande partner i Centrecourt AB, Stockholm, som arbetar med kapitalfinansiering och affärsutveckling. Har sedan tidigare bred erfarenhet av ledningspositioner inom ekonomi (ekonomidirektör), IT och logistik i bolag som KPMG, PC Express (listat) och Dell Inc. (Norden).

Andra pågående uppdrag: Ledamot: Centrecourt AB (publ),
Corebuilder AB, Svensk Stugservice AB, Briggen Tre Kronor
AB och, Bropelaren Invest AB. Ordförande: Nexar Group AB
och Handlingskraftigt Kapital Sverige AB. Suppleant: Ocean
Ekonomi AB.
Tidigare uppdrag senaste fem åren: Ledamot: Incino Sverige
AB.

Aktieinnehav: 1 239 710 aktier.

Anders Petersen Styrelseledamot

Ledamot sedan 2020.

Anders är genom sitt tjugoprocentiga innehav näst största ägare i Nexar Group AB. Anders är direktör och delägare till två firmor. Det ena är ett fastighetsbolag som driver och utvecklar fastigheter inom företrädesvis Köpenhamnsområdet. Anders driver även ett aktuellt tillväxtbolag som producerar veganska snackbars. Anders är också aktiv inom den finansiella sektorn.

Joachim Kamph Styrelseledamot

Ledamot sedan 2021.

13 års erfarenhet från fotbollsindustrin via flera ägarledda bolag. Är idag fortsatt verksam som VD i VSGS Management AB och Velletri Soccer Group samt som Sport Business Developer and Agent för bolaget TM Grupo Immobiliario. Tidigare mångårig erfarenhet av affärsutveckling och försäljning på Telecom Finland, Sonera, Utfors, Fun Play och Star of Hope.

Georg Hochwimmer Styrelseledamot

Revisor

Johan Isbrand Revisor

Johan Isbrand

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.