Nyheter

Notice of the Annual General Meeting Nexar Group

The shareholders of Nexar Group AB (publ), corporate registration number 556899-2589, (the "Company") are hereby summoned to the Annual General Meeting of shareholders to be held at CET 13:00 on Wednesday, May 30, 2017, at the conference center Sturegatan 15 with address Sturegatan 15 in Stockholm.

RIGHT TO ATTEND THE MEETING

Shareholders who wish to attend the Annual General Meeting must be registered in the share register held by Euroclear Sweden AB on Wednesday May 24, 2017 and notifies its intention to attend the Annual General Meeting of the Company not later than on Wednesday May 24, 2017, CET 16.00. The notification shall be sent to the Company at the address Nexar Group AB, Sturegatan 46, 114 36 Stockholm or by email: ekonomi@nexargroup.se.

Upon registration, name, person or organization number, address, telephone number and possible number of assistants are given. For shareholders represented by representatives, proxy shall be submitted in original at the meeting. Authorization, where applicable, together with a registration certificate or equivalent document, should be sent to the company before the Annual General Meeting.

ADMINISTRATIVE REGISTERED SHARES
Shareholders with nominee-registered shares must temporarily re-register the shares in their own name in order to be entitled to attend the meeting. Such re-registration must be executed at Euroclear Sweden AB on Wednesday, May 24, 2017. Contact should be taken with the trustee well in advance of the said date.

PROPOSED AGENDA
1. Opening of the Annual General Meeting
2. Election of a chairman to conduct the meeting.
3. Drawing up and approval of the voting list.
4. Approving of the agenda for the meeting.
5. Election of one or two persons to approve the minutes.
6. Determination as to whether the meeting has been duly convened.
7. Presentation of the annual statement of accounts and the auditor's report.
8. Statement by the CEO
9. Decisions a) concerning adoption of the profit and loss statement and balance sheet;
   b) concerning appropriation of the Company's loss according to the adopted balance sheet;
   c) concerning discharge of the directors and managing director from liability for their administration.
10. Decision in respect of the number of board members and number of auditors.
11. Decision in respect of the fees for the board of directors and for the auditors.
12. Election of board members and Chairman of the board.
13. Election of auditor.
14. Closing of the Annual General Meeting.

PROPOSED RESOLUTIONS

Item 9b

The Board proposes that no dividend shall be paid. The company's loss shall be balanced according to the adopted balance sheet.

Item 10-12
Suggest re-election of Mats Jakobsson, Thomas Flinck, Jonas Buchar and Konrad Ziobro. Imre Marton has declined re-election at his own request. In new election, Peter Jessen is proposed as representative of JPJ Invest Pte Ltd, Singapore. Mats Jakobsson is proposed to be re-elected to the Chairman of the Board. It is proposed not to elect any deputies. It is proposed a fee to ordinary members of SEK 45 000 and to the Chairman of the Board SEK 60 000. The auditors are proposed to receive fees on an approved account.

OTHER
The annual accounts, the auditor's report, the board of directors' complete proposal and other documents to be dealt with at the Annual General Meeting are kept available at the company's website, www.nexargroup.se, at the office at Sturegatan 46 in Stockholm, Sweden, no later than Tuesday, May 9, 2017. It will be sent free of charge to shareholders who so request and state their postal address. All documents will also be presented at the Annual General Meeting.

Stockholm, May, 2017

Nexar Group AB (publ)
The Board of Directors

2018-06-14

Nexar Group AB (publ) - noterat på NGM Nordic MTF - höll årsstämma den 14 juni 2018. Under stämman valdes Sverker Littorin, Daniel Bernehjält och Åsa Sånemyr in i bolagets styrelse.

2018-06-14

Nexar Group AB (publ) - noterat på NGM Nordic MTF - höll årsstämma den 14 juni 2018.

2018-06-13
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - har skrivit under två aktieägaravtal avseende bildandet av två dotterbolag i England.

2018-05-29
Regulatorisk

JANUARI-MARS

  • Koncernens omsättning uppgick till 0 (116) KSEK under perioden
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick under perioden till -1 602 (-3 280) KSEK
  • Beslut om unitemission som var garanterad till 80%
  • Etablering av verksamhet i England
2018-05-24

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic MTF, har idag släppt sin årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017.

2018-05-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Nexar Group AB (publ), org.nr 556899-2589, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 juni 2018 kl 16.00 i konferensanläggning Sturegatan 15 med adress Sturegatan 15 i Stockholm.

2018-05-04
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) har i april 2018 genomfört en nyemission vilket tillför bolaget ca 8,1 MSEK före emissionskostnader.

2018-04-25

Nexar Group AB (publ) - noterat på NGM Nordic MTF - genomför just nu en företrädesemission om 10,1 MSEK. Teckningstiden är mellan 5 april till och med 26 april 2018.

2018-04-24
Regulatorisk

En grupp aktieägare i Nexar Group AB förvärvar Pitbull Management S.L:s samtliga 607 000 aktier i bolaget. Pitbull ägs av Nexar's grundare Mikael Karlsson. Förvärvet sker till genomsnittskursen 0,90 kr per aktie, vilket är 0,50 kr (125 %) över aktuell emissionskurs. Bland köparna finns VD Mats Johansson och CFO Stefan Mattsson samt styrelsemedlemmarna Peter Jessen, Mats Jakobsson och Thomas Flinck. Transaktionen görs som en direktaffär utanför NGM Nordic MTF, där bolaget är listat sedan maj 2017. Andelen för dessa aktier uppgår till 8,4% av samtliga aktier i bolaget, före avslut av den nu pågående företrädesemissionen.

2018-04-16
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - noterat på NGM Nordic MTF - har tillsammans med Secuoya Group deltagit i en upphandling för en ny regional TV-station i Valencia, Spanien.

1
2
3
4

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.