Investor relations

Nyheter

Notice of the Annual General Meeting Nexar Group

The shareholders of Nexar Group AB (publ), corporate registration number 556899-2589, (the "Company") are hereby summoned to the Annual General Meeting of shareholders to be held at CET 13:00 on Wednesday, May 30, 2017, at the conference center Sturegatan 15 with address Sturegatan 15 in Stockholm.

RIGHT TO ATTEND THE MEETING

Shareholders who wish to attend the Annual General Meeting must be registered in the share register held by Euroclear Sweden AB on Wednesday May 24, 2017 and notifies its intention to attend the Annual General Meeting of the Company not later than on Wednesday May 24, 2017, CET 16.00. The notification shall be sent to the Company at the address Nexar Group AB, Sturegatan 46, 114 36 Stockholm or by email: ekonomi@nexargroup.se.

Upon registration, name, person or organization number, address, telephone number and possible number of assistants are given. For shareholders represented by representatives, proxy shall be submitted in original at the meeting. Authorization, where applicable, together with a registration certificate or equivalent document, should be sent to the company before the Annual General Meeting.

ADMINISTRATIVE REGISTERED SHARES
Shareholders with nominee-registered shares must temporarily re-register the shares in their own name in order to be entitled to attend the meeting. Such re-registration must be executed at Euroclear Sweden AB on Wednesday, May 24, 2017. Contact should be taken with the trustee well in advance of the said date.

PROPOSED AGENDA
1. Opening of the Annual General Meeting
2. Election of a chairman to conduct the meeting.
3. Drawing up and approval of the voting list.
4. Approving of the agenda for the meeting.
5. Election of one or two persons to approve the minutes.
6. Determination as to whether the meeting has been duly convened.
7. Presentation of the annual statement of accounts and the auditor's report.
8. Statement by the CEO
9. Decisions a) concerning adoption of the profit and loss statement and balance sheet;
   b) concerning appropriation of the Company's loss according to the adopted balance sheet;
   c) concerning discharge of the directors and managing director from liability for their administration.
10. Decision in respect of the number of board members and number of auditors.
11. Decision in respect of the fees for the board of directors and for the auditors.
12. Election of board members and Chairman of the board.
13. Election of auditor.
14. Closing of the Annual General Meeting.

PROPOSED RESOLUTIONS

Item 9b

The Board proposes that no dividend shall be paid. The company's loss shall be balanced according to the adopted balance sheet.

Item 10-12
Suggest re-election of Mats Jakobsson, Thomas Flinck, Jonas Buchar and Konrad Ziobro. Imre Marton has declined re-election at his own request. In new election, Peter Jessen is proposed as representative of JPJ Invest Pte Ltd, Singapore. Mats Jakobsson is proposed to be re-elected to the Chairman of the Board. It is proposed not to elect any deputies. It is proposed a fee to ordinary members of SEK 45 000 and to the Chairman of the Board SEK 60 000. The auditors are proposed to receive fees on an approved account.

OTHER
The annual accounts, the auditor's report, the board of directors' complete proposal and other documents to be dealt with at the Annual General Meeting are kept available at the company's website, www.nexargroup.se, at the office at Sturegatan 46 in Stockholm, Sweden, no later than Tuesday, May 9, 2017. It will be sent free of charge to shareholders who so request and state their postal address. All documents will also be presented at the Annual General Meeting.

Stockholm, May, 2017

Nexar Group AB (publ)
The Board of Directors

2018-02-22
 • Koncernens omsättning uppgick till 167 (154) KSEK under perioden.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -6 258 (-2 728) KSEK för fjärde kvartalet och till -15 178 (-8 530) KSEK för hela perioden.
 • Lånefinansiering om 2 MSEK från bolagets största ägare.
 • Ny säsong av Aim2Fame.
 • Distributionssamarbete med MTG för Aim2Fame.
 • Distributionssamarbete med kanal FJORTON för Aim2Fame.
 • Mobiloperatören My Beat går in som sponsor för Aim2Fame.
 • Avgående styrelseledamot.
 • Ny affärsstrategi att göra konceptet skalbart och lönsamt genom samarbeten med globala och lokala affärspartners.
2018-02-22

Nexar Group har vid styrelsemöte beslutat om en företrädesemission avseende Units om ca 10 Mkr, villkorad av godkännande av extra bolagsstämma enligt separat kallelse. I det fall intresset är stort med överteckning, har styrelsen rätt att besluta om en övertilldelning uppgående till ca 3 Mkr.

2017-12-08

Ikväll är det final i svenskägda Aim2Fame 2017. Programmet sänds 19.00 i MTG's ViaFree, www.aim2fame.com, på YouTube samt 19.30 på Kanal FJORTON. Under sex veckor har vi fått följa nio talanger som i konkurrens med 1 100 andra bidrag från 37 länder har tagit sig till inspelningen i Madrid.

2017-11-16
 • Koncernens omsättning uppgick till 14 (0) KSEK under tredje kvartalet och 138 (18) KSEK för hela perioden.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -2 150 (-1 836) KSEK för tredje kvartalet och till -8 920 (-5 802) KSEK för hela perioden.
 • Lånefinansiering om 2 MSEK från bolagets största ägare.
 • Produktionsstart för ny säsong av Aim2Fame.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Distributionssamarbete med MTG för Aim2Fame.
 • Distributionssamarbete med kanal FJORTON för Aim2Fame.
 • Mobiloperatören My Beat går in som sponsor för Aim2Fame.
 • Avgående styrelseledamot.
 • Ny affärsstrategi att göra konceptet skalbart och lönsamt genom samarbeten med globala och lokala affärspartners.
 • Kapitalbehov för att säkerställa finansieringen av genomförandet av bolagets nya strategi. Olika finansieringslösningar utvärderas.
2017-11-02

Denna vecka har Nexars talangtävling Aim2Fame världspremiär. Tack vare en bra distribution och marknadsföring har Nexar lyckats knyta till sig mobiloperatören My Beat, som nu går in som sponsor för Aim2Fame på den svenska marknaden.

2017-11-01

Nexar inleder samarbete med Kanal FJORTON och på fredag 19.30 så börjar sändningarna av Aim2Fame i den nya tv-kanalen. Programmen blir 30 minuter långa och består av två episoder av Aim2Fame.

2017-10-30

Nexar Group inleder distributionssamarbete med Viafree som är MTGs streamingtjänst för reklamfinansierat innehåll. Imorgon tisdag 19.00 så börjar sändningarna av Aim2Fame på Viafree.

2017-10-19

Nexar Group och globala samarbetspartnern, Secuoya Group, har sedan sommaren framgångsrikt arbetat med att producera en ny säsong av den första globala talangtävlingen Aim2Fame, som den 31 oktober kommer att sändas digitalt över hela världen och beräknas nå över 20 miljoner visningar.

2017-08-29
 • Koncernens omsättning uppgick till 7 (0) KSEK under andra kvartalet och 123 (0) KSEK för hela perioden
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 490 (-1 868) KSEK för andra kvartalet och till -6 770 (-3 966) KSEK för hela perioden
 • Notering på NGM Nordic MTF den 18 maj 2017
 • Avtal med Secuoya Group om produktion och distribution av Aim2Fame
 • Största ägaren JPJ Jessen Invest ökar sitt innehav i Nexar Group
 • J. Peter Jessen invald som ny styrelseledamot
 • Produktionsstart för Aim2Fame
1
2
3

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

 

Advertisements