Finansiell kalender

april 26 2018
Nyemission
Sista dag för teckning.
maj 03 2018
Årsredovisning 2017
maj 17 2018
Årsstämma
maj 29 2018
Delårsrapport Q1 2018
augusti 30 2018
Delårsrapport Q2 2018
november 22 2018
Delårsrapport Q3 2018

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.