Styrelse och revisor

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst tre suppleanter. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill nästa årsstämma.

Mats Jakobsson Styrelseordförande

Födelseår: 1946.
Ordförande sedan 2015.
Utbildning: Civilekonom vid Lunds universitet.
Erfarenhet: För närvarande partner i Centrecourt AB, Stockholm, som arbetar med kapitalfinansiering och affärsutveckling. Har sedan tidigare bred erfarenhet av ledningspositioner inom ekonomi (ekonomidirektör), IT och logistik i bolag som KPMG, PC Express (listat) och Dell Inc. (Norden).

Andra pågående uppdrag: Ledamot: Centrecourt AB (publ),
Corebuilder AB, Svensk Stugservice AB, Briggen Tre Kronor
AB och, Bropelaren Invest AB. Ordförande: Nexar Group AB
och Handlingskraftigt Kapital Sverige AB. Suppleant: Ocean
Ekonomi AB.
Tidigare uppdrag senaste fem åren: Ledamot: Incino Sverige
AB.

Aktieinnehav: 348 473 aktier.
Teckningsoptioner TO1: 7 936 st.

Thomas Flinck Styrelseledamot

Födelseår: 1948.
Ledamot sedan 2015.
Utbildning: Civilekonom vid Stockholms universitet.
Erfarenhet: Entreprenör som har grundat och drivit flera företag. Grundare av Centrecourt AB. Bakgrund hos Ericsson och AGA och ett antal VD-uppdrag. Han har, och har haft, flera uppdrag som styrelseledamot dels i börsnoterat företag, BioGaia AB (ordförande och ledamot) och i onoterade företag.

Andra pågående uppdrag: VD: Centrecourt AB (publ).
Ledamot: Centrecourt AB (publ), Compodium International
AB, Telltail AB (vilande), Underbar JF AB (vilande), Handlingskraftigt
Kapital Sverige AB. Stockholmsbriggen Aktiebolag
(vilande), Resultassist TF HB och Nexar Group AB. Ordförande:
Briggen Tre Kronor AB, Centrecourt & Partners AB och
Bropelaren Invest AB. Suppleant: Bropelaren Invest II AB.
Tidigare uppdrag senaste fem åren: Ledamot: BioGaia AB,
Hemverket AB och Inner Sweden Holding AB.

Aktieinnehav: 100 400 aktier via bolag.
Teckningsoptioner T01: 3 968 st.

Jonas Buchar Styrelseledamot

Födelseår: 1983.
Ledamot sedan 2015.
Utbildning: Berendsen TS AB internutbildning i Företagsekonomi & Ledarskap.
Erfarenhet: Erfarenhet inom affärsutveckling från små och medelstora organisationer. Arbetar för ett privatägt investmentbolag, främst med tillväxtstrategier och support/ analyser av nyinvesteringar och är styrelseledamot i flera bolag.

Andra pågående uppdrag: Ledamot: 3055 Services AB,
Grönberg & Partners AB och Nexar Group AB. Suppleant:
3055 Investment AB.
Tidigare uppdrag senaste fem åren: 3055 Management AB.

Aktieinnehav: 90 000 aktier privat och via bolag.
Teckningsoptioner 2017-01: 25 000 st.

Peter Jessen Styrelseledamot

Födelseår: 1964 
Ledamot sedan 2017
Utbildning: M.sc. in Economics and Business Administration från Århus University 
Erfarenhet: Financial Controller på AT&T och ISS (Denmark). Vice President på MHE Demag (Philippines). General Manager för Jebsen & Jessen (Malaysia). Regional Managing Director för JJ-Lapp Cable (Singapore). Styrelseordförande och VD för JPJ-Invest (Singapore). Partner på Jebsen & Jessen (Singapore). 
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande för JPJ-Invest, A.P. Jessen Foundation, styrelseledamot för Michael Jebsen Foundation, Jebsen & Jessen (Singapore)

 

Revisor

Beata Lihammar Revisor

Ernst & Young är vald revisor med Auktoriserad revisor Beata Lihammar som huvudansvarig revisor.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.