Investor relations

Styrelse och revisor

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst tre suppleanter. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill nästa årsstämma.

Mats Jakobsson Styrelseordförande

Födelseår: 1946.
Ordförande sedan 2015.
Utbildning: Civilekonom vid Lunds universitet.
Erfarenhet: För närvarande partner i Centrecourt AB, Stockholm, som arbetar med kapitalfinansiering och affärsutveckling. Har sedan tidigare bred erfarenhet av ledningspositioner inom ekonomi (ekonomidirektör), IT och logistik i bolag som KPMG, PC Express (listat) och Dell Inc. (Norden).

Andra pågående uppdrag: Ledamot: Centrecourt AB (publ),
Corebuilder AB, Svensk Stugservice AB, Briggen Tre Kronor
AB och, Bropelaren Invest AB. Ordförande: Nexar Group AB
och Handlingskraftigt Kapital Sverige AB. Suppleant: Ocean
Ekonomi AB.
Tidigare uppdrag senaste fem åren: Ledamot: Incino Sverige
AB.

Aktieinnehav: 348 473 aktier.
Teckningsoptioner TO1: 7 936 st.

Thomas Flinck Styrelseledamot

Födelseår: 1948.
Ledamot sedan 2015.
Utbildning: Civilekonom vid Stockholms universitet.
Erfarenhet: Entreprenör som har grundat och drivit flera företag. Grundare av Centrecourt AB. Bakgrund hos Ericsson och AGA och ett antal VD-uppdrag. Han har, och har haft, flera uppdrag som styrelseledamot dels i börsnoterat företag, BioGaia AB (ordförande och ledamot) och i onoterade företag.

Andra pågående uppdrag: VD: Centrecourt AB (publ).
Ledamot: Centrecourt AB (publ), Compodium International
AB, Telltail AB (vilande), Underbar JF AB (vilande), Handlingskraftigt
Kapital Sverige AB. Stockholmsbriggen Aktiebolag
(vilande), Resultassist TF HB och Nexar Group AB. Ordförande:
Briggen Tre Kronor AB, Centrecourt & Partners AB och
Bropelaren Invest AB. Suppleant: Bropelaren Invest II AB.
Tidigare uppdrag senaste fem åren: Ledamot: BioGaia AB,
Hemverket AB och Inner Sweden Holding AB.

Aktieinnehav: 100 400 aktier via bolag.
Teckningsoptioner T01: 3 968 st.

Jonas Buchar Styrelseledamot

Födelseår: 1983.
Ledamot sedan 2015.
Utbildning: Berendsen TS AB internutbildning i Företagsekonomi & Ledarskap.
Erfarenhet: Erfarenhet inom affärsutveckling från små och medelstora organisationer. Arbetar för ett privatägt investmentbolag, främst med tillväxtstrategier och support/ analyser av nyinvesteringar och är styrelseledamot i flera bolag.

Andra pågående uppdrag: Ledamot: 3055 Services AB,
Grönberg & Partners AB och Nexar Group AB. Suppleant:
3055 Investment AB.
Tidigare uppdrag senaste fem åren: 3055 Management AB.

Aktieinnehav: 90 000 aktier privat och via bolag.
Teckningsoptioner 2017-01: 25 000 st.

Peter Jessen Styrelseledamot

Födelseår: 1964 
Ledamot sedan 2017
Utbildning: M.sc. in Economics and Business Administration från Århus University 
Erfarenhet: Financial Controller på AT&T och ISS (Denmark). Vice President på MHE Demag (Philippines). General Manager för Jebsen & Jessen (Malaysia). Regional Managing Director för JJ-Lapp Cable (Singapore). Styrelseordförande och VD för JPJ-Invest (Singapore). Partner på Jebsen & Jessen (Singapore). 
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande för JPJ-Invest, A.P. Jessen Foundation, styrelseledamot för Michael Jebsen Foundation, Jebsen & Jessen (Singapore)

 

Revisor

Beata Lihammar Revisor

Ernst & Young är vald revisor med Auktoriserad revisor Beata Lihammar som huvudansvarig revisor.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

 

Advertisements