Styrelse och revisor

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst tre suppleanter. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill nästa årsstämma.

Mats Jakobsson Styrelseordförande

Födelseår: 1946.
Ordförande sedan 2015.

Civilekonom vid Lunds universitet. För närvarande partner i Centrecourt AB, Stockholm, som arbetar med kapitalfinansiering och affärsutveckling. Har sedan tidigare bred erfarenhet av ledningspositioner inom ekonomi (ekonomidirektör), IT och logistik i bolag som KPMG, PC Express (listat) och Dell Inc. (Norden).

Aktieinnehav: 332 600 aktier.

Thomas Flinck Styrelseledamot

Födelseår: 1948.
Ledamot sedan 2015.

Civilekonom vid Stockholms universitet. Entreprenör som har grundat och drivit flera företag. Grundare av Centrecourt AB. Bakgrund hos Ericsson och AGA och ett antal VD-uppdrag. Han har, och har haft, flera uppdrag som styrelseledamot dels i börsnoterat företag, BioGaia AB (ordförande och ledamot) och i onoterade företag.

Aktieinnehav: 100 400 aktier via bolag.

Jonas Buchar Styrelseledamot

Födelseår: 1983.
Ledamot sedan 2015.

Berendsen TS AB internutbildning i Företagsekonomi & Ledarskap. Erfarenhet inom affärsutveckling från små och medelstora organisationer. Arbetar för ett privatägt investmentbolag, främst med tillväxtstrategier och support/ analyser av nyinvesteringar och är styrelseledamot i flera bolag.

Aktieinnehav: 90 000 aktier privat och via bolag.

Konrad Ziobro Styrelseledamot

Födelseår: 1978.
Ledamot sedan 2016.

Juris kandidatexamen vid Umeå Universitet. Advokat som genom åren har hjälpt svenska och internationella klienter hos Hansen Advokatbyrå AB med avtal och komplicerade inhemska och gränsöverskridande transaktioner, samt med vanliga bolagsrättsliga frågor. Har också betydande erfarenhet av att hjälpa entreprenörer med kapitalfinansieringstransaktioner och strategisk företagsutveckling.

Aktieinnehav: 139 930 aktier.

Imre Marton Styrelseledamot

Födelseår: 1965.
Ledamot sedan 2016.

3 årigt teknisk gymnasieutbildning och 1års högre specialkurs. Arenhag ledarskapsutbildning. Grundare av och tillika VD för Hemverket AB. Entreprenörsbakgrund med erfarenhet och kompetens inom marknadsföring, försäljning, produktutveckling och startups. Medlem av CBC Investments rådgivningsgrupp.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Revisor

Beata Lihammar Revisor

Ernst & Young är vald revisor med Auktoriserad revisor Beata Lihammar som huvudansvarig revisor.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.