Investor relations

Nexars egenutvecklade format, Aim2Fame© är den första webbaserade talangtävlingen med tillhörande ”reality show”, öppen för tävlande från hela världen.

Bokslutskommunikén senarelagd

Tidigare har kommunicerats att bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2016 kommer att publiceras onsdagen den 15 mars 2017. Bolaget genomför nu en utvärdering av marknadsplatserna Aktietorget och NGM Nordic MTF inför Bolagets planerade listning senare i vår. Med anledning av denna process har Bolaget valt att senarelägga bokslutskommunikén så att den publiceras i samband med valet av marknadsplats, som beräknas ske under april.

Nexar Group utvidgar listningsalternativen

I samband med den avslutade spridningsemissionen den 22 december 2016 meddelades att bolagets listning på Nasdaq First North beräknades kunna ske under januari 2017. På grund av längre handläggningstid än beräknat hos några instanser, fördröjs tidpunkten för listning och beräknas nu kunna ske under slutet av februari.

Läs mer

Spridningsemissionen har genomförts

Nexar Group har genom emissionen tillförts ca 350 nya aktieägare, vilket innebär att totala antalet aktieägare kommer vara uppemot 400 st inför bolagets planerade listning vid Nasdaq First North, med ansökan under januari 2017. Genom nyemissionen tillförs Nexar Group cirka 19,4 MSEK, före emissionskostnader.

Läs mer

Så fungerar Aim2Fame©

Tävlingen syftar till att varje år hitta de bästa talangerna med förutsättningar att kunna bli en världsstjärna. Dessa talanger kontrakteras av Nexar och ges därmed goda förutsättningar att utvecklas under många år.

Aim2Fames första stjärna

Sara Serena – från helt okänd till etta i Spanien på tre månader!

Se musikvideon för Sara Serena's senaste låt, Chasing Dragons.

Presentation på G&W småbolagsfrukost

VD Mats Johansson presenterar Nexar Group på G&W småbolagsfrukost den 29 november.

Se presentationen

  Senaste rapporten

  Kommande händelser

april 30 2017
Bokslutskommuniké 2016
Publiceras under april
maj 17 2017
Delårsredogörelse Q1 2017
maj 30 2017
Årsstämma 2017

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.