Nexars egenutvecklade format, Aim2Fame© är den första webbaserade talangtävlingen med tillhörande ”reality show”, öppen för tävlande från hela världen. 

Senaste nyheterna

2018-09-24

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - har via sitt spanska helägda dotterbolag Nexar Productions SL vunnit en upphandling i Valencia avseende produktion av ett radioformat. Vid tidigare pressmeddelande den 27 augusti uppgavs ordervärdet till 1 000 000 SEK. Nu har affären utökats med 500 000 SEK, vilket innebär ett totalt ordervärde på 1 500 000 SEK.

2018-08-30

JANUARI-JUNI

  • Koncernens omsättning uppgick till 34 (123) KSEK under perioden.
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick under perioden till -3 804 (-6 770) KSEK.
  • Etablering av verksamhet i England
  • Unitemission genomförd vilket tillför Bolaget 8,2 MSEK före emissionskostnader
  • Strategisk affär med Secuoya Group för ny TV-station i Valencia, Spanien
  • Tre nya styrelsemedlemmar valdes in på årsstämman
  • Artistavtal har signerats med HYBRID, som var en av finalisterna i Aim2Fame 2017
2018-08-29

Det nya formatet grundar sig på den yngre generationens förändrade livsmönster och mediabeteende som möjliggörs genom den snabba digitala utvecklingen. Nexars nya format kommer därför skapa möjligheter till omedelbar interaktivitet och engagemang från våra följare.

  Senaste rapporten

  Erbjudande

  Kommande händelser

november 22 2018
Delårsrapport Q3 2018

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.