Bolagsstämma

Extra bolagsstämma 6 mars 2019

Aktieägarna i Nexar Group kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 6 mars 2019, kl. 14.00, konferensanläggning Sturegatan 15 med adress Sturegatan 15 i Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.