Aktiekapital

I Bolaget finns 27 682 375 aktier med ett kvotvärde om 0,15 SEK. Aktiekapitalet uppgår vid samma tidpunkt till 4 152 356 SEK.

Aktiekapitalets utveckling

Tidpunkt Händelse Ökning antal aktier Totalt antal aktier Ökning aktiekapital SEK Totalt aktiekapital SEK
2012-07-18 Nybildning 50 000 50 000 50 000 50 000
2015-12-10 Nyemission 50 000 100 000 50 000 100 000
2016-01-16 Nyemission 120 000 220 000 120 000 220 000
2016-07-08 Nyemission 88 339 308 339 88 339 308 339
2016-07-19 Nyemission 34 773 343 112 34 773 343 112
2016-09-27 Nyemission 54 041 397 153 54 041 397 153
2016-11-02 Fondemission 0 397 153 198 577 595 730
2016-11-02 Split 10:1   3 971 530 595 730
2017-02-04 Nyemission 3 076 663 7 048 193 461 499 1 057 229
2017-05-04 Nyemission 207 935 7 256 128 31 190 1 088 419
2018-05-04 Nyemission 20 137 497 27 393 625 3 020 625 4 109 044

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.