Aktiekapital

Före nyligen avslutad nyemission hade bolaget 3 971 530 aktier med ett kvotvärde om 0,15 SEK. Aktiekapitalet uppgår vid samma tidpunkt till 595 729,50 SEK.

Aktiekapitalets utveckling

Tidpunkt Händelse Ökning antal aktier Totalt antal aktier Ökning aktiekapital SEK Totalt aktiekapital SEK
2012-07-18 Nybildning 50 000 50 000 50 000 50 000
2015-12-10 Nyemission 50 000 100 000 50 000 100 000
2016-01-16 Nyemission 120 000 220 000 120 000 220 000
2016-07-08 Nyemission 88 339 308 339 88 339 308 339
2016-07-19 Nyemission 34 773 343 112 34 773 343 112
2016-09-27 Nyemission 54 041 397 153 54 041 397 153
2016-11-02 Split 10:1   3 971 530   595 730,50

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.