Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma 14 juni 2018

Årsstämman ägde rum torsdagen den 14 juni 2018 kl 16.00 i konferensanläggning Sturegatan 15 med adress Sturegatan 15 i Stockholm.

Protokoll från årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Extra Bolagsstämma 27 mars 2018

Aktieägarna i Nexar Group AB (publ) org. nr 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 mars 2018, kl. 14.00, konferensanläggning Sturegatan 15 med adress Sturegatan 15 i Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier

Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsens för Nexar Group AB (publ) förslag till beslut om (a) emission av teckningsoptioner och (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Fullmaktsformulär / Proxy form

Årsstämma 2017

Årsstämman ägde rum den 30 maj 2017 kl 13.00 i konferensanläggning Sturegatan 15 med adress Sturegatan 15 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämman

Notice of Annual General Meeting

Årsredovisning 2016

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.