Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma 2017

Årsstämman ägde rum den 30 maj 2017 kl 13.00 i konferensanläggning Sturegatan 15 med adress Sturegatan 15 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämman

Notice of Annual General Meeting

Årsredovisning 2016

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.