Nyheter

Unitemission genomförd

Nexar Group AB (publ) har i april 2018 genomfört en nyemission vilket tillför bolaget ca 8,1 MSEK före emissionskostnader.

Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Nexar Groups företrädesemission att totalt 20 137 497 Units tecknades, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 80 procent. 3 636 892 units, motsvarande ca 14 procent av erbjudna units, tecknades med stöd av uniträtter. 9 690 382 units, motsvarande ca 38 procent av erbjudna units, tecknades av emissionsgaranterna och 6 250 000 units, motsvarande ca 25 procent av emissionen tecknades av ingivarna av teckningsförbindelser.

Genom nyemissionen tillförs Nexar Group ca 8,1 MSEK, före emissionskostnader. Aktiekapitalet ökar genom emissionen med 3 020 625 kronor till 4 109 044 kronor. Utestående antal aktier kommer därmed att uppgå till 27 393 625 st efter emissionens registrering vid Bolagsverket. Avräkningsnotor skickas ut idag och samtliga tecknare utan företräde har erhållit full tilldelning.

Emissionens utfall kan komma utökas då garanterna har möjlighet att kvitta sin monetära ersättning mot units i emissionen.

Bolagets VD Mats Johansson kommenterar: "Det är glädjande att vi kunnat genomföra emissionen som nu ger oss möjlighet att realisera planen till lönsamhet i enlighet med vad som kommunicerades i emissionsmemorandumet. Vi siktar på att utöka våra samarbeten och vår nya hub i London, förutom den spanska verksamheten. Vi ser med tillförsikt och stora förhoppningar på resten av 2018."

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl 17:20.

2018-05-04

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:
Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: mats.johansson@nexargroup.se
Stefan Mattsson, CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: stefan.mattsson@nexargroup.se

Om Nexar
Nexars affärsidé är att producera och marknadsföra talangtävlingar kombinerat med utveckling och management av artister. Det egenutvecklade konceptet, Aim2Fame© är den första webbaserade talangtävlingen med tillhörande "reality show" i kombination med kontraktering av nya talanger. Tävlingen, som är öppen för bidrag från hela världen syftar till att varje år hitta de bästa talangerna med förutsättningar att kunna bli en världsstjärna. Dessa talanger kontrakteras av Nexar och ges därmed goda förutsättningar att utvecklas under många år.

2018-06-14

Nexar Group AB (publ) - noterat på NGM Nordic MTF - höll årsstämma den 14 juni 2018. Under stämman valdes Sverker Littorin, Daniel Bernehjält och Åsa Sånemyr in i bolagets styrelse.

2018-06-14

Nexar Group AB (publ) - noterat på NGM Nordic MTF - höll årsstämma den 14 juni 2018.

2018-06-13
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - har skrivit under två aktieägaravtal avseende bildandet av två dotterbolag i England.

2018-05-29
Regulatorisk

JANUARI-MARS

  • Koncernens omsättning uppgick till 0 (116) KSEK under perioden
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick under perioden till -1 602 (-3 280) KSEK
  • Beslut om unitemission som var garanterad till 80%
  • Etablering av verksamhet i England
2018-05-24

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic MTF, har idag släppt sin årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017.

2018-05-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Nexar Group AB (publ), org.nr 556899-2589, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 juni 2018 kl 16.00 i konferensanläggning Sturegatan 15 med adress Sturegatan 15 i Stockholm.

2018-05-04
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) har i april 2018 genomfört en nyemission vilket tillför bolaget ca 8,1 MSEK före emissionskostnader.

2018-04-25

Nexar Group AB (publ) - noterat på NGM Nordic MTF - genomför just nu en företrädesemission om 10,1 MSEK. Teckningstiden är mellan 5 april till och med 26 april 2018.

2018-04-24
Regulatorisk

En grupp aktieägare i Nexar Group AB förvärvar Pitbull Management S.L:s samtliga 607 000 aktier i bolaget. Pitbull ägs av Nexar's grundare Mikael Karlsson. Förvärvet sker till genomsnittskursen 0,90 kr per aktie, vilket är 0,50 kr (125 %) över aktuell emissionskurs. Bland köparna finns VD Mats Johansson och CFO Stefan Mattsson samt styrelsemedlemmarna Peter Jessen, Mats Jakobsson och Thomas Flinck. Transaktionen görs som en direktaffär utanför NGM Nordic MTF, där bolaget är listat sedan maj 2017. Andelen för dessa aktier uppgår till 8,4% av samtliga aktier i bolaget, före avslut av den nu pågående företrädesemissionen.

2018-04-16
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - noterat på NGM Nordic MTF - har tillsammans med Secuoya Group deltagit i en upphandling för en ny regional TV-station i Valencia, Spanien.

1
2
3
4

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.