0

Nyheter

Vinnaren av Football Dreamz 2021, målvakten Loukmane Farou Moussa är uttagen till Benins A-landslag inför kvalificeringen av Africa Cup of Nations, AFCON 2023. Kvalificeringsmatch

Benins Förbundskapten, Moussa Latoundji har i veckan tagit ut vinnaren av Football Dreamz Loukmane Farou Moussa till juni månads kvalificeringsmatcher mot Senegal den 4 juni och Mozambique den 8 juni. Vi är mycket glada och stolta över att vara en viktig del i Moussas utveckling tillsammans med Hammarby IF. Vilken resa han har påbörjat! Först vinnare av Football Dreamz i augusti 2021, därefter kontrakt med Hammarby HTFF i januari 2022 följt av uttagningen till Benins A-landslag i maj 2022. Det här är bara början säger Joachim Kamph, VD Nexar Football AB.

Vi är väldigt stolta och glada över att Moussa blivit uttagen till Benins A-landslag. Han har gjort en otrolig resa på kort tid. Moussa är en underbar person att arbeta med och hans potential är fantastisk. Att han nu får möjligheten att ingå i Benins landslagstrupp och medverka i kvalificeringsmatcherna inför AFCON 2023 kommer ge honom viktig erfarenhet inför framtiden säger Hammarbys Chefsscout Mikael Hjelmberg.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:
Joachim Kamph, VD Nexar Group AB
telefon: +46 709 95 63 83, epost: joachim.kamph@nexargroup.se
Anders Petersen CFO Nexar Group AB
telefon +45 2620 0696, epost: anders.petersen@nexargroup.se 

Om Nexar

Nexar är ett globalt företag med tv-format inom fotboll, sport- och spelarmanagement

med kontor i Sverige. Bolaget har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Filer för nedladdning
2022-05-25
Regulatorisk

JANUARI - MARS 2022

 • Koncernens intäkter uppgick under perioden till 300 (1 323) KSEK
 • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -745 (-554) KSEK, vilket motsvarar en minskning med 191 KSEK i jämförelse med samma period 2021
 • Den minskade omsättningen i sin helhet av och det lägre resultatet under perioden förklaras huvudsakligen av den avvecklade radioprogramverksamheten i Spanien. Fotbollsverksam-heten redovisade ingen nettoomsättning under 2021.
 • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,00 (-0,00) SEK
 • Koncernens egna kapital per aktie uppgick till -0,00 (-0,00) SEK
2022-05-23
Regulatorisk
2022-04-29
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll årsstämma den 29 april 2022.

2022-04-17
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, har idag släppt sin årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021.

2022-03-31
Regulatorisk

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april 2022.

2022-03-30
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll extra bolagsstämma den 29 mars 2022. Stämman hölls genom poströstning utan fysiskt deltagande.

2022-02-28
Regulatorisk

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 mars 2022.

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

2022-02-22
Regulatorisk

OKTOBER - DECEMBER 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden 6 (1 426) KSEK
 • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -921 (-808) KSEK, vilket motsvarar en försämring med 113 KSEK i jämförelse med samma period 2020.

JANUARI - DECEMBER 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 2 709 (5 469) KSEK
 • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -3 610 (-4 491) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 881 KSEK i jämförelse med samma period 2020
 • Den minskade omsättningen beror på lägre aktivitet för bolagets spanska dotterbolag till följd av Covid-19 samt fokus på produktion av TV-formatet Football Dreamz, vars intäkter kommer att visa sig from 2022 och framåt. Det förbättrade resultatet beror på kostnadsbesparingar och effektivitetsförbättringar.
 • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,04) SEK
 • Koncernens egna kapital per aktie uppgick till -0,00 (-0,00) SEK
1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.