0

Nyheter

RÄTTELSE: Saknad MAR - etikett i tidigare pressmeddelande "GENOMBROTTSORDER FÖR NEXAR FOOTBALL"

Nexar Football har tecknat ett femårsavtal till samlat värde på 10 miljoner USD.

Nexar Football har tecknat det första avtalet gällande värdskap för inspelningen av det egenutvecklade TV-reality formatet, Football Dreamz. Avtalet, ett femårsavtal, är tecknat med den Nigerianska delstaten Ogun State Government, Ministry of Youth and Sports, till ett värde av 2 miljoner USD per år. (summan räknas årligen upp med konsumentprisindex). De 2 miljoner dollar per år skall användas för att spela in 13 TV program årligen. Avtalet innebär att Ogun State kommer att stå som värd för den engelska versionen av Football Dreamz. Vi räknar med att dessa produktioner skapar en fullt tillfredsställande vinstmarginal för bolaget.

Efter att ha renodlat verksamheten har vi fokuserat på att utveckla, sälja och marknadsföra vårt egenutvecklade TV-format Football Dreamz primärt på den afrikanska marknaden. Vi har också arbetat med att etablera spelaragentverksamheten i prioriterade afrikanska länder. Vi ser med stor tillförsikt fram emot ytterligare avtal gällande värdskap för vår engelska och franska version av Football Dreamz där även intresset av olika sponsorskap börjar intensifieras säger Joachim Kamph, VD Nexar Group AB.

Nexar Football har även tecknat nytt TV-distributionsavtal med statliga Nigerianska TV-bolaget Television Enterprises Ltd (En Division inom Nigerian Television Authority - NTA) gällande säsong två av Football Dreamz. Värdet på det avtalet beräknas till ca 1 MSEK baserat på reklamintäkter.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2022 kl 09:00.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Joachim Kamph, VD Nexar Group AB
telefon: +46 709 95 63 83, epost: joachim.kamph@nexargroup.se 

Anders Petersen CFO Nexar Group AB
telefon +45 2620 0696, epost: anders.petersen@nexargroup.se 

Om Nexar

Nexar är ett globalt företag med Tv-format inom fotboll, sport- och spelarmanagement med kontor i Sverige. Bolaget har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-TV, tv och radio. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Filer för nedladdning
2023-06-07
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, har idag släppt sin årsredovisning avseende räkenskapsåret 2022.

2023-06-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 juni 2023, kl. 10.30 på Artillerigatan 6 i Stockholm.

2023-05-26
Regulatorisk

JANUARI - MARS 2023

 • Koncernens intäkter uppgick under perioden till 103 (300) KSEK
 • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -322 (-745) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 423 KSEK i jämförelse med samma period 2022
 • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,04) SEK
 • Koncernens egna kapital per aktie uppgick till 0,10 (-0,11) SEK
2023-02-21
Regulatorisk

OKTOBER-DECEMBER 2022

 • Koncernens omsättning uppgick under perioden till 66 (6) KSEK
 • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -457 (-921) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 464 KSEK i jämförelse med samma period 2021
 • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,06) SEK

JANUARI - DECEMBER 2022

 • Koncernens omsättning uppgick till 366 (2 964) KSEK
 • Koncernens nettoresultat uppgick till -3 596 (-3 539) KSEK, vilket motsvarar en försämring med 57 KSEK i jämförelse med 2021
 • Den minskade omsättningen i sin helhet av och det lägre resultatet under perioden förklaras huvudsakligen av den nu avvecklade radioprogramverksamheten i Spanien. Fotbollsverksam-heten redovisade ingen nettoomsättning under 2021.
 • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,25) SEK
 • Koncernens egna kapital per aktie uppgick till 0,10 (-0,10) SEK
2023-01-11
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll extra bolagsstämma den 19 december 2022.

2022-11-28
Regulatorisk

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 december 2022.

2022-11-24
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - släpper härmed sin delårsrapport avseende perioden januari-september 2022. Rapporten finns i sin helhet för digital nedladdning i bifogad fil och även på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

2022-08-30
Regulatorisk

I pressmeddelandet finns nu delårsrapporten bifogad.

1
2
...
16
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.