0

Nyheter

Rättelse: Delårsrapport januari-mars 2021

Den igår lämnade delårsrapporten saknade MAR-etikett, vilken kompletterats här.

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2021

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - släpper härmed delårsrapport avseende januari till mars 2021.

Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

JANUARI-MARS

Koncernens omsättning uppgick under perioden till 1 323 (2 170) KSEK, vilket är en minskning med ca 39% i jämförelse med samma period 2020.

Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -544 (-712) KSEK.

Den minskade omsättningen och det förbättrade resultatet under perioden beror främst på lägre aktivitet för Bolagets spanska dotterbolag till följd av Covid-19.

Bolaget har tillförts 3 010 KSEK i form av konvertibelt lån.

Nexar Football har tecknat ett avtal med det nigerianska statliga mediabolaget Nigerian Television Authority (NTA) med en räckvidd om 30 miljoner tittare.

Nexars spanska radioformat framröstat som bästa underhållningsprogram i Valencia-regionen.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Joachim Kamph, VD i Nexar i Football AB, utses till ny VD i Nexar Group AB.

Nexar Football ingår samarbetsavtal med Self Made Academy med exklusivitet i Nigeria, Ghana, Benin, Senegal och Elfenbenskusten.

Nexar Football tecknar samarbetsavtal med fotbollsagenten Patrick Mörk.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj kl 2021 kl 22.00.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Joachim Kamph, VD, e-post joachim.kamph@nexargroup.se Olof Hermelin, CFO, e-post olof.hermelin@nexargroup.se

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

2021-11-25
Regulatorisk
2021-08-30
Regulatorisk

Eget kapital i moderbolaget är högre än rapporterat hänförlig till justering av apportemission

2021-08-26
Regulatorisk
2021-08-26
Regulatorisk

Lägre omsättning till följd av minskad aktivitet men förbättrat resultat till följd av kostnadsbesparingar.

2021-07-01
Regulatorisk

Nexar Football har ingått samarbetsavtal med Hammarby IF om medverkan i TV-programmet Football Dreamz.

2021-05-27
Regulatorisk

Den igår lämnade delårsrapporten saknade MAR-etikett, vilken kompletterats här.

2021-05-26
Regulatorisk
1
2
...
13
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.