0

Nyheter

Rättelse av delårsrapport januari-juni 2021

Eget kapital i moderbolaget är högre än rapporterat hänförlig till justering av apportemission

Bolaget har funnit en erforderlig justering i lämnad delårsrapport för perioden januari-juni avseende apportemission av aktier under andra kvartalet. Förändringen innebär att det i moderbolaget upptagna värdet på aktier i dotterbolag liksom eget kapital ökar med 999 KSEK till 3 864 KSEK. För koncernen är apportemissionen beaktad och innebär att eget kapital totalt sett är oförändrat om än med vissa inbördes förändringar meddelar Olof Hermelin avgående CFO Nexar Group AB.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2021 kl 8.50.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Joachim Kamph, VD, e-post joachim.kamph@nexargroup.se Anders Petersen, CFO, e-post anders.petersen@nexargroup.se

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

2021-11-25
Regulatorisk
2021-08-30
Regulatorisk

Eget kapital i moderbolaget är högre än rapporterat hänförlig till justering av apportemission

2021-08-26
Regulatorisk
2021-08-26
Regulatorisk

Lägre omsättning till följd av minskad aktivitet men förbättrat resultat till följd av kostnadsbesparingar.

2021-07-01
Regulatorisk

Nexar Football har ingått samarbetsavtal med Hammarby IF om medverkan i TV-programmet Football Dreamz.

2021-05-27
Regulatorisk

Den igår lämnade delårsrapporten saknade MAR-etikett, vilken kompletterats här.

2021-05-26
Regulatorisk
1
2
...
13
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.