0

Nyheter

NY CEO I NEXAR GROUP

Joachim Kamph idag VD för dotterbolaget Nexar Football AB tar över som ny CEO i Nexar Group från maj månad. Nuvarande CEO Mats Johansson har efter fyra år valt att avsluta sitt uppdrag för Nexar och kommer att efter den 1 maj verka inom andra medieprojekt.

Joachim har en gedigen erfarenhet av fotbollsindustrin via flera bolag och som sport business developer samt agent för bolaget TM Grupo Inmobiliario. Tidigare erfarenhet av ledande befattningar inom TIME sektorn (Telekom, Internet, Media, Entertainment) och inom NGO sektorn.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2021 kl 18:00.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: mats.johansson@nexargroup.se

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Filer för nedladdning
2021-11-25
Regulatorisk
2021-08-30
Regulatorisk

Eget kapital i moderbolaget är högre än rapporterat hänförlig till justering av apportemission

2021-08-26
Regulatorisk
2021-08-26
Regulatorisk

Lägre omsättning till följd av minskad aktivitet men förbättrat resultat till följd av kostnadsbesparingar.

2021-07-01
Regulatorisk

Nexar Football har ingått samarbetsavtal med Hammarby IF om medverkan i TV-programmet Football Dreamz.

2021-05-27
Regulatorisk

Den igår lämnade delårsrapporten saknade MAR-etikett, vilken kompletterats här.

2021-05-26
Regulatorisk
<<
1
2
3
...
11
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.