Nyheter

NEXAR SKAPAR UNIKT FOTBOLLSKONCEPT

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF -har bildat ett svenskt dotterbolag tillsammans med nya samarbetspartners. Det nya bolaget har skapat ett nytt unikt fotbollkoncept, där talangutveckling, produktion och spelarrättigheter är centrala delar.

Det nya konceptet är utvecklat av ledningen för det nya dotterbolaget som får namnet Nexar Football AB. Produktionen av det nya formatet kommer att ske i Spanien på en förstklassig fotbollsanläggning och planeras att ske i oktober/november 2019. På plats kommer att finnas 28 utvalda fotbollstalanger från ett tiotal länder, exempelvis Sverige, Spanien, Ghana, Nigeria och USA. Ett antal namnkunniga coacher, aktiva proffsspelare, före detta proffsspelare samt programvärdar kommer också att delta i produktionen. Namn och nationalitet på deltagare, coacher m. fl. kommer att publiceras löpande. Samtliga 28 spelare kommer att kontrakteras av Nexar Football AB och målsättningen är att ett antal av dessa talanger ska få kontrakt med professionella fotbollsklubbar. Fem av talangerna är redan kontrakterade av Nexar Football AB och samtliga har nyligen representerat sina respektive länders ungdomslandslag.

- Konceptet är helt unikt och ger Nexar en stark plattform för att kunna skapa intäkter genom formatlicenser, sponsorer samt genom att kontraktera dessa talanger som siktar på att bli fotbollsproffs. Nexar Football kommer att företräda samtliga av dessa 28 talanger vid deras eventuella framtida spelarövergångar. Vid en eventuell övergång kommer bolaget att tillföras en procentuell marknadsmässig ersättning av respektive övergång enligt internationellt regelverk. Det nya konceptet ger oss möjligheten att bredda oss så att vi kan arbeta på de globalt två största underhållningsscenerna - musik och sport, säger Mats Johansson, VD Nexar Group AB (publ).

Produktionen av det nya konceptet kommer att ledas av vårt spanska dotterbolag Nexar Productions SL som har erfarenhet av att producera och utveckla liknande format. Formatet kommer att sändas via digitala kanaler och bolaget för idag samtal med ett antal olika aktörer för digital distribution.

Nexar Group AB kommer vid produktionsstart att äga minimum 51% i Nexar Football AB och Joachim Kamph 30%. Det finns en intention om att knyta till sig fler nyckelpersoner och/eller bolag för resterande ägarandel.

Ledningen för det nya bolaget kommer bestå av Joachim Kamph samt från Nexar Mats Johansson, Stefan Mattsson och Amparo Iborra. Joachim Kamph har under många år inom den globala fotbollsindustrin skaffat sig ett mycket brett affärsnätverk och arbetar med fotbollsmanagement, sponsring, rättigheter, fotbollsprogram och sportinvesteringar. Joachim har en bakgrund som elitfotbollsspelare samt har även arbetat i ledande befattningar med kvalificerad affärsutveckling, försäljning på nationell och internationell nivå inom TIME och NGO sektorn.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 kl 20:45.

2019-05-15

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:
Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: mats.johansson@nexargroup.se
Stefan Mattsson, CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: stefan.mattsson@nexargroup.se

Om Nexar
Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England.
Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar.
Bolaget är listat på NGM Nordic MTF.

2020-02-20
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - släpper härmed bokslutskommuniké avseende helåret 2019. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

JANUARI - DECEMBER

  • Koncernens omsättning uppgick till 5 254 (1 594) KSEK under perioden januari till december 2019.
  • Koncernens nettoresultat uppgick till -6 614 (-9 037) KSEK under perioden januari till december 2019.
  • Den ökade omsättningen och det förbättrade resultatet under året beror på fler och utökade affärer för Bolagets spanska dotterbolag.

OKTOBER - DECEMBER

  • Koncernens omsättning uppgick till 1 928 (1 109) KSEK under perioden oktober till december 2019.
  • Koncernens nettoresultat uppgick till -1 980 (-3 913) KSEK under perioden oktober till december 2019.
  • Riktad nyemission om 1,6 MSEK genomfördes under perioden.
  • Påbörjad produktion och inspelning av fotbollskonceptet Football Dreamz.
  • Två nya order på sammanlagt 3,6 MSEK avseende produktion av två egenutvecklade radioformat. Sänds januari till juni 2020.
2020-02-19

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - har signat sin första svenska artist. Artisten heter Micke Holm och fick sitt mediala genomslag i TV4:s talangtävling "Talang" 2019, där han gick till final och senare tog hem segern.

2020-01-30
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - genomförde under 2019 en riktad nyemission till en grupp på förhand vidtalade investerare. Emissionen genomfördes med stöd av det bemyndigande som årsstämman gav den 15 maj 2019 och totalt emitterades det då 13 333 333 aktier. Den extra bolagsstämman 14 november beslutade att varje tecknare i ovan emission skulle tilldelas en teckningsoption per tecknad aktie med en lösenkurs om 0,18 SEK och en löptid på ett år från beslutsdatum. Dessa investerade har valt att redan nu lösa in dessa teckningsoptioner vilket då tillför bolaget 2,4 MSEK.

2020-01-22

Nexar Football AB, dotterbolag till Nexar Group AB, har tecknat ett samarbetsavtal med fotbollslegenden Anders Limpár. Anders skall medverka i bolagets Advisory Board och medverka i kommande produktion av bolagets koncept Football Dreamz, samt även fungera som mentor för vissa av de unga talangfulla fotbollsspelare som bolaget representerar.

2019-12-16
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - har via sitt spanska helägda dotterbolag Nexar Productions SL, förlängt sina båda avtal med mediehuset Á punt avseende produktion av de egenutvecklade radioformaten Podríem Ferho Millor och Gravetat Zero. Ordervärdet för perioden januari till mitten av juni 2020 är 3,6 MSEK och Nexar hoppas få till stånd ytterligare förlängda avtal efter denna produktionsperiod.

2019-12-05
Regulatorisk

Nexar Football AB, dotterbolag till Nexar Group AB (publ) kommer stärka sin balansräkning genom en föreslagen företrädesemission på 1 MSEK.

2019-11-26
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - släpper härmed delårsrapport avseende januari till september 2019. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

2019-11-14
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - höll extra bolagsstämma den 14 november 2019.

2019-11-13

Nexar Music anordnar under tio dagar fotoutställningen "ROCK STARS DON'T SMILE" med rockfotografen Danny Clifford.

2019-10-30
Regulatorisk

Aktieägarna i Nexar Group AB (publ), org.nr 556899-2589, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 november 2019 kl 10.00 på bolagets kontor på Sturegatan 46, Stockholm.

1
2
...
8
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.