Nyheter

NEXAR SKAPAR UNIKT FOTBOLLSKONCEPT

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF -har bildat ett svenskt dotterbolag tillsammans med nya samarbetspartners. Det nya bolaget har skapat ett nytt unikt fotbollkoncept, där talangutveckling, produktion och spelarrättigheter är centrala delar.

Det nya konceptet är utvecklat av ledningen för det nya dotterbolaget som får namnet Nexar Football AB. Produktionen av det nya formatet kommer att ske i Spanien på en förstklassig fotbollsanläggning och planeras att ske i oktober/november 2019. På plats kommer att finnas 28 utvalda fotbollstalanger från ett tiotal länder, exempelvis Sverige, Spanien, Ghana, Nigeria och USA. Ett antal namnkunniga coacher, aktiva proffsspelare, före detta proffsspelare samt programvärdar kommer också att delta i produktionen. Namn och nationalitet på deltagare, coacher m. fl. kommer att publiceras löpande. Samtliga 28 spelare kommer att kontrakteras av Nexar Football AB och målsättningen är att ett antal av dessa talanger ska få kontrakt med professionella fotbollsklubbar. Fem av talangerna är redan kontrakterade av Nexar Football AB och samtliga har nyligen representerat sina respektive länders ungdomslandslag.

- Konceptet är helt unikt och ger Nexar en stark plattform för att kunna skapa intäkter genom formatlicenser, sponsorer samt genom att kontraktera dessa talanger som siktar på att bli fotbollsproffs. Nexar Football kommer att företräda samtliga av dessa 28 talanger vid deras eventuella framtida spelarövergångar. Vid en eventuell övergång kommer bolaget att tillföras en procentuell marknadsmässig ersättning av respektive övergång enligt internationellt regelverk. Det nya konceptet ger oss möjligheten att bredda oss så att vi kan arbeta på de globalt två största underhållningsscenerna - musik och sport, säger Mats Johansson, VD Nexar Group AB (publ).

Produktionen av det nya konceptet kommer att ledas av vårt spanska dotterbolag Nexar Productions SL som har erfarenhet av att producera och utveckla liknande format. Formatet kommer att sändas via digitala kanaler och bolaget för idag samtal med ett antal olika aktörer för digital distribution.

Nexar Group AB kommer vid produktionsstart att äga minimum 51% i Nexar Football AB och Joachim Kamph 30%. Det finns en intention om att knyta till sig fler nyckelpersoner och/eller bolag för resterande ägarandel.

Ledningen för det nya bolaget kommer bestå av Joachim Kamph samt från Nexar Mats Johansson, Stefan Mattsson och Amparo Iborra. Joachim Kamph har under många år inom den globala fotbollsindustrin skaffat sig ett mycket brett affärsnätverk och arbetar med fotbollsmanagement, sponsring, rättigheter, fotbollsprogram och sportinvesteringar. Joachim har en bakgrund som elitfotbollsspelare samt har även arbetat i ledande befattningar med kvalificerad affärsutveckling, försäljning på nationell och internationell nivå inom TIME och NGO sektorn.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 kl 20:45.

2019-05-15

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:
Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: mats.johansson@nexargroup.se
Stefan Mattsson, CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: stefan.mattsson@nexargroup.se

Om Nexar
Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England.
Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar.
Bolaget är listat på NGM Nordic MTF.

2019-06-14

Nexar Music Ltd släpper nu den första singeln för artisten Sweeney. Låten "Save Me" finns från och med idag på alla digitala plattformar, t ex Spotify, Apple Music och Youtube.

2019-06-03
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - har knutit till sig en viktig strategisk delägare till det nystartade dotterbolaget Nexar Football AB. Det brittiska bolaget Sockatyes Ltd går in som partner och delägare. Detta innebär bland annat att Nexar Football AB har säkerställt en förstklassig fotbollsanläggning för inspelningen av bolagets nya, unika fotbollskoncept.

2019-05-28
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - släpper härmed delårsrapport avseende januari till mars 2019. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

2019-05-15
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF -har bildat ett svenskt dotterbolag tillsammans med nya samarbetspartners. Det nya bolaget har skapat ett nytt unikt fotbollkoncept, där talangutveckling, produktion och spelarrättigheter är centrala delar.

2019-05-15
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - höll årsstämma den 15 maj 2019.

2019-04-30

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic MTF, har idag släppt sin årsredovisning avseende räkenskapsåret 2018.

2019-04-16
Regulatorisk

Aktieägarna i Nexar Group AB (publ), org.nr 556899-2589, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl 16.30 i konferensanläggning Sturegatan 15 med adress Sturegatan 15 i Stockholm.

2019-04-05
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) har i mars 2019 genomfört en nyemission vilket tillför bolaget 9,2 MSEK före emissionskostnader.

2019-03-27
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - har via sitt spanska helägda dotterbolag Nexar Productions SL, som förväntat fått en förlängning avseende produktion av det egenutvecklade radioformatet "Sessio Golfa".

2019-03-15
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - noterat på NGM Nordic MTF - kommer under mars månad, med start idag genomföra en företrädesemission om 9,2 MSEK. Teckningstiden är mellan 15 mars till och med 29 mars 2019. Fullständigt Memorandum samt Teaser finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

1
2
...
7
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.