0

Nyheter

Nexar Group meddelar försenad inspelning av Tv programmet Football Dreamz.

Bolaget meddelar härmed om försenad inspelning av Tv programmet Football Dreamz. Ogun State Government, Ministry of Youth and Sports som är värd för Football Dreamz 2023 har meddelat Nexar att den godkända budgeten för 2023 först måste implementeras och att delstatsvalet den 11 mars genomförts innan inspelning av Football Dreamz kan påbörjas.

Nexar Group anser dock att en osäkerhet finns kring när inspelning kommer att påbörjas eftersom de första och andra kvartalen 2023 kommer att domineras av val och politiska övergångar. Dessutom ersätter Centralbanken i Nigeria landets nuvarande sedlar med nydesignade vilket skapar en ekonomisk oro i landet. Centralbankens mål är att återvinna cirka 85 % av den totala valutan i omlopp utanför banksystemet. Detta riskerar att väsentligt kunna försena eller förhindra genomförandet av planerade aktiviteter, vilket även riskerar medföra negativa ekonomiska konsekvenser för bolaget.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl. 10:30.
För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Joachim Kamph, VD Nexar Group AB
telefon: +46 709 95 63 83, epost: joachim.kamph@nexargroup.se
Anders Petersen CFO Nexar Group AB
telefon +45 2620 0696, epost: anders.petersen@nexargroup.se 

Om Nexar Group

Nexar med huvudkontor i Sverige, är ett företag som utvecklar Tv-format, främst inom fotboll men också andra sportgrenar. Bolaget arbetar även med spelarmanagement för unga talangfulla fotbollsspelare främst från Afrika. Bolaget har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat bl.a. reality programmet Football Dreamz. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

2023-06-07
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, har idag släppt sin årsredovisning avseende räkenskapsåret 2022.

2023-06-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 juni 2023, kl. 10.30 på Artillerigatan 6 i Stockholm.

2023-05-26
Regulatorisk

JANUARI - MARS 2023

 • Koncernens intäkter uppgick under perioden till 103 (300) KSEK
 • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -322 (-745) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 423 KSEK i jämförelse med samma period 2022
 • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,04) SEK
 • Koncernens egna kapital per aktie uppgick till 0,10 (-0,11) SEK
2023-02-21
Regulatorisk

OKTOBER-DECEMBER 2022

 • Koncernens omsättning uppgick under perioden till 66 (6) KSEK
 • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -457 (-921) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 464 KSEK i jämförelse med samma period 2021
 • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,06) SEK

JANUARI - DECEMBER 2022

 • Koncernens omsättning uppgick till 366 (2 964) KSEK
 • Koncernens nettoresultat uppgick till -3 596 (-3 539) KSEK, vilket motsvarar en försämring med 57 KSEK i jämförelse med 2021
 • Den minskade omsättningen i sin helhet av och det lägre resultatet under perioden förklaras huvudsakligen av den nu avvecklade radioprogramverksamheten i Spanien. Fotbollsverksam-heten redovisade ingen nettoomsättning under 2021.
 • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,25) SEK
 • Koncernens egna kapital per aktie uppgick till 0,10 (-0,10) SEK
2023-01-11
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll extra bolagsstämma den 19 december 2022.

2022-11-28
Regulatorisk

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 december 2022.

2022-11-24
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - släpper härmed sin delårsrapport avseende perioden januari-september 2022. Rapporten finns i sin helhet för digital nedladdning i bifogad fil och även på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

2022-08-30
Regulatorisk

I pressmeddelandet finns nu delårsrapporten bifogad.

1
2
...
16
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.