0

Nyheter

Nexar Group AB renodlar sin verksamhet och fokuserar på tv formatet Football Dreamz och spelarmanagement.

Styrelsen, genom VD och CFO har nu utvärderat de två engelska dotterbolagen och bestämt sig för att inom kort avveckla båda bolagen då ingen lönsam verksamhet har bedrivits och ingen potential bedöms finnas.

När det gäller det spanska dotterbolaget Nexar Productions S.L. så har tidigare anställda flyttat över bolagets radioformat i nytt bolag. Vår advokat värderar att vi har en stark position i den rättsliga process som väntas inom kort.

När det gäller Tv-formatet Football Dreamz så har det varit premiär och första avsnittet sändes den 7 december i statliga nigerianska tv kanalen NTA. Responsen har varit god och vi hoppas att resterande avsnitt fortsatt bygger intresse och resulterar i höga tittarsiffror och bra reklamförsäljning. Mer information om Football Dreamz 2021 finns på www.football-dreamz.com eller på www.nexargroup.se

Football Dreamz
FOOTBALL DREAMZ är Nexar Footballs nya och unika underhållningskoncept för den sportintresserade där talangutveckling och spelarmanagement står i fokus. FOOTBALL DREAMZ är en modern reality-show där unga utvalda fotbollstalanger kommer ges en möjlighet att vinna ett professionellt kontrakt med en europeisk proffsklubb. Under inspelningen kommer talangerna att drillas och utvecklas tillsammans med namnkunniga coacher, välkända professionella fotbollsspelare och legender.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:
Joachim Kamph, VD Nexar Group AB
telefon: +46 709 95 63 83, epost: joachim.kamph@nexargroup.se
Anders Petersen CFO Nexar Group AB
telefon +45 2620 0696, epost: anders.petersen@nexargroup.se

Om Nexar
Nexar är ett globalt företag med tv-format inom fotboll, sport- och spelarmanagement med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolaget har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Filer för nedladdning
2022-04-29
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll årsstämma den 29 april 2022.

2022-04-17
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, har idag släppt sin årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021.

2022-03-31
Regulatorisk

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april 2022.

2022-03-30
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll extra bolagsstämma den 29 mars 2022. Stämman hölls genom poströstning utan fysiskt deltagande.

2022-02-28
Regulatorisk

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 mars 2022.

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

2022-02-22
Regulatorisk

OKTOBER - DECEMBER 2021

  • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden 6 (1 426) KSEK
  • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -921 (-808) KSEK, vilket motsvarar en försämring med 113 KSEK i jämförelse med samma period 2020.

JANUARI - DECEMBER 2021

  • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 2 709 (5 469) KSEK
  • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -3 610 (-4 491) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 881 KSEK i jämförelse med samma period 2020
  • Den minskade omsättningen beror på lägre aktivitet för bolagets spanska dotterbolag till följd av Covid-19 samt fokus på produktion av TV-formatet Football Dreamz, vars intäkter kommer att visa sig from 2022 och framåt. Det förbättrade resultatet beror på kostnadsbesparingar och effektivitetsförbättringar.
  • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,04) SEK
  • Koncernens egna kapital per aktie uppgick till -0,00 (-0,00) SEK
<<
1
2
3
...
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.