0

Nyheter

NEXAR FOOTBALL EGENUTVECKLADE TV REALITY PROGRAM FOOTBALL DREAMZ UPPNÅR +40 MILJONER TITTARE I NIGERIA OCH GENERERAR REKLAM INTÄKTER PÅ CA 450,000 SEK.

Nexar Football AB, helägt dotterbolag till Nexar Group AB, uppnår +40 miljoner tittare för Tv-programmet FOOTBALL DREAMZ i det nigerianska statliga mediebolaget Television Enterprises Limited (En division inom Nigerian Television Authority - NTA).

Totalt har 13 episoder av FOOTBALL DREAMZ sänts på prime time under fyra veckor i december 2021 och januari 2022. Det fina mottagandet har resulterat i att Tv-kanalen NTA beslutat sig för att sända samtliga 13 episoder i repris under maj 2022.

- Det är mycket tillfredsställande att vi redan under första säsongen kommer att uppnå tittarsiffror på +40 miljoner enligt Tv-kanalen NTA. Vi visste att det fanns en stark tro på Football Dreamz från NTA:s sida, men att vi skulle uppnå +40 miljoner tittare överraskade. Vi diskuterar ett nytt Tv-distributionsavtal för nästa säsong av FOOTBALL DREAMZ som bli mer utvecklat och kommer att generera ännu högre tittarsiffror och betydande intäkter. Det är en stor utmaning att sätta ett nytt Tv-format på en ny marknad och vi är mycket nöjda med utfallet av första säsongen. Vi ser stort intresse från delstater, klubbar, akademier och sponsorer att vilja associeras med Football Dreamz, säger Joachim Kamph, VD Nexar Group AB.

- Football Dreamz is an innovative football reality TV program, and we at Television Enterprises Limited (a subsidiary of Nigerian Television Authority - NTA) are proud to associate with Nexar Football AB and Football Dreamz. The first season was widely viewed from millions of homes in Nigeria on NTA Network - Africas largest TV Network! Participants, viewers, and various football stakeholders are all on the lookout for Football Dreamz Season 2 coming up on NTA Network in the 4th Quarter of 2022. It is a leading football program and has come to stay - Football Dreamz is a great platform to identify, nurture and equip young future football stars. Through Football Dreamz more and more football pros from Nigeria and Africa will emerge over the years says, Patrick Iro, Managing Director, Television Enterprises Limited

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:
Joachim Kamph, VD Nexar Group AB
telefon: +46 709 95 63 83, epost: joachim.kamph@nexargroup.se 
Anders Petersen CFO Nexar Group AB
telefon +45 2620 0696, epost: anders.petersen@nexargroup.se 

Om Nexar
Nexar är ett globalt företag med tv-format inom fotboll, sport- och spelarmanagement med kontor i Sverige. Bolaget har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-Tv, tv och radio. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Filer för nedladdning
2022-05-23
Regulatorisk
2022-04-29
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll årsstämma den 29 april 2022.

2022-04-17
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, har idag släppt sin årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021.

2022-03-31
Regulatorisk

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april 2022.

2022-03-30
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll extra bolagsstämma den 29 mars 2022. Stämman hölls genom poströstning utan fysiskt deltagande.

2022-02-28
Regulatorisk

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 mars 2022.

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

2022-02-22
Regulatorisk

OKTOBER - DECEMBER 2021

  • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden 6 (1 426) KSEK
  • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -921 (-808) KSEK, vilket motsvarar en försämring med 113 KSEK i jämförelse med samma period 2020.

JANUARI - DECEMBER 2021

  • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 2 709 (5 469) KSEK
  • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -3 610 (-4 491) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 881 KSEK i jämförelse med samma period 2020
  • Den minskade omsättningen beror på lägre aktivitet för bolagets spanska dotterbolag till följd av Covid-19 samt fokus på produktion av TV-formatet Football Dreamz, vars intäkter kommer att visa sig from 2022 och framåt. Det förbättrade resultatet beror på kostnadsbesparingar och effektivitetsförbättringar.
  • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,04) SEK
  • Koncernens egna kapital per aktie uppgick till -0,00 (-0,00) SEK
<<
1
2
3
...
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.