Nyheter

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2020

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - släpper härmed delårsrapport avseende januari till september 2020. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

JANUARI - SEPTEMBER

Förbättrat resultat i koncernen under perioden. Föranlett av kostnadsbesparingar och effektiviseringar samt en högre omsättning.

Koncernens omsättning uppgick under perioden till 4 235 (3 325) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 910 KSEK i jämförelse med samma period 2019.

Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -3 683 (-5 482) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 1 799 KSEK i jämförelse med samma period 2019.

JULI - SEPTEMBER

Koncernens omsättning uppgick under perioden till 580 (48) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 532 KSEK i jämförelse med samma period 2019.

Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -1 368 (-2 245) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 877 KSEK i jämförelse med samma period 2019.

Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,05) SEK.

Koncernens eget kapital per aktie uppgick till -0,01 (0,03) SEK.

Ny order avseende radioproduktion på 1,9 MSEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Uttagning till FOOTBALL DREAMZ skedde i Benin.

Ny order avseende radioproduktion på 3,0 MSEK.

Genomfört riktad nyemission som tillfört Bolaget 1,6 MSEK.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2020 kl 8:00.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: mats.johansson@nexargroup.se

Stefan Mattsson, vice VD/CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: stefan.mattsson@nexargroup.se

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Filer för nedladdning
2021-04-08
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, har idag släppt sin årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020.

2021-04-06
Regulatorisk
2021-03-31
Regulatorisk

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.

2021-03-12
Regulatorisk
2021-02-25
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - släpper härmed bokslutskommuniké avseende 2020. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

2021-02-16
Regulatorisk

Nexar Productions SL, dotterbolag till Nexar Group AB, har nyligen vunnit ett prestigepris för bästa underhållningsprogram för radio/tv, framröstat av 70 000 personer.

2021-02-02
Regulatorisk

Nexar Football AB, dotterbolag till Nexar Group AB, har tecknat ett TV-distributionsavtal med det nigerianska statliga mediebolaget Nigerian Television Authority (NTA). Avtalet gäller sändningsrättigheten i Nigeria avseende det egenutvecklade talangformatet FOOTBALL DREAMZ.

2021-01-08
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll extra bolagsstämma den 8 januari 2021.

2020-12-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Nexar Group AB (publ) org. nr 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 januari 2021.

2020-12-14
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - har vid styrelsemöte beslutat om en emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

<<
1
2
3
...
13
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.