0

Nyheter

Delårsrapport januari-juni 2021

Lägre omsättning till följd av minskad aktivitet men förbättrat resultat till följd av kostnadsbesparingar.

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - släpper härmed delårsrapport avseende januari till juni 2021.

Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

APRIL-JUNI

Koncernens omsättning uppgick under perioden till 1 239 (1 486) KSEK, vilket är en minskning med ca 17% i jämförelse med samma period 2020.

Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -799 (-1 430) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 631 KSEK.

Den minskade omsättningen och det förbättrade resultatet under perioden beror huvudsakligen på lägre aktivitet för Bolagets spanska dotterbolag till följd av Covid-19 samt fortsatta kostnadsbesparingar och effektiviseringar.

Joachim Kamph har utsetts till ny verkställande direktör i Nexar Group AB.

Nexar Football har tecknat samarbetsavtal med Self Made Academy med exklusivitet i Nigeria, Ghana, Benin, Senegal och Elfenbenskusten.

Nexar Football tecknar samarbetsavtal med fotbollsagenten Patrick Mörk gällande medverkan i TV-formatet Football Dreamz.

JANUARI-JUNI

Koncernens omsättning uppgick under perioden till 2 563 (3 656) KSEK, vilket är en minskning med ca 30% i jämförelse med samma period 2020.

Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -1 352 (-2 315) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 963 KSEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Nexar Football har tecknat avtal med Hammarby IF om medverkan i TV-programmet Football Dreamz.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti kl 2021 kl 8.55.

Joachim Kamph, VD, e-post joachim.kamph@nexargroup.se

Anders Petersen, CFO, e-post anders.petersen@nexargroup.se

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Filer för nedladdning
2022-08-12
Regulatorisk

Nexar Football har tecknat ett femårsavtal till samlat värde på 10 miljoner USD.

2022-05-25
Regulatorisk

JANUARI - MARS 2022

  • Koncernens intäkter uppgick under perioden till 300 (1 323) KSEK
  • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -745 (-554) KSEK, vilket motsvarar en minskning med 191 KSEK i jämförelse med samma period 2021
  • Den minskade omsättningen i sin helhet av och det lägre resultatet under perioden förklaras huvudsakligen av den avvecklade radioprogramverksamheten i Spanien. Fotbollsverksam-heten redovisade ingen nettoomsättning under 2021.
  • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,00 (-0,00) SEK
  • Koncernens egna kapital per aktie uppgick till -0,00 (-0,00) SEK
2022-05-23
Regulatorisk
2022-04-29
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll årsstämma den 29 april 2022.

2022-04-17
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, har idag släppt sin årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021.

2022-03-31
Regulatorisk

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april 2022.

2022-03-30
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll extra bolagsstämma den 29 mars 2022. Stämman hölls genom poströstning utan fysiskt deltagande.

1
2
...
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.