Nyheter

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2019

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - släpper härmed delårsrapport avseende januari till juni 2019. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

APRIL - JUNI

  • Koncernens omsättning uppgick till 1 494 (34) KSEK under perioden april till juni 2019.
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick under perioden april till juni 2019 till -1 937 (-2 201) KSEK.
  • Bolaget har utvecklat ett nytt unikt fotbollskoncept samt bildat nytt dotterbolag Nexar Football AB.
  • Beslut om utgivande av teckningsoptioner.
  • Sockatyes Ltd ny delägare i Nexar Football AB.
  • Bolagets artist Sweeney släpper sin debutsingel.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Ny order på 1,5 MSEK avseende produktion av nytt egenutvecklat radioformat

2019-08-29

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl 08:45.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:
Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: mats.johansson@nexargroup.se

Stefan Mattsson, vVD & CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: stefan.mattsson@nexargroup.se

Om Nexar
Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England.
Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar.
Bolaget är listat på NGM Nordic MTF.

2019-11-14
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - höll extra bolagsstämma den 14 november 2019.

2019-11-13

Nexar Music anordnar under tio dagar fotoutställningen "ROCK STARS DON'T SMILE" med rockfotografen Danny Clifford.

2019-10-30
Regulatorisk

Aktieägarna i Nexar Group AB (publ), org.nr 556899-2589, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 november 2019 kl 10.00 på bolagets kontor på Sturegatan 46, Stockholm.

2019-10-17
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - genomför nu en riktad emission till ett fåtal kvalificerade investerare.

2019-09-09
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - har via sitt spanska helägda dotterbolag Nexar Productions SL, fått en order från mediehuset Á punt avseende produktion av ett nytt egenutvecklat radioformat. Detta är det fjärde radioformatet som Nexar får i uppdrag att producera för mediehuset i Valencia.

2019-08-29
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - släpper härmed delårsrapport avseende januari till juni 2019. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

2019-08-01
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - har via sitt spanska helägda dotterbolag Nexar Productions SL fått en ny order avseende produktion av ett nytt, egenutvecklat radioformat. Programmet skall produceras och sändas under tre månader med start i mitten av september. Detta är det tredje radioformatet som Nexar får i uppdrag att producera för mediehuset Á punt i Valencia.

2019-07-19

Nexar Music Ltd släpper nu den andra singeln för artisten Hybrid. Låten "Leave With Me" finns från och med idag på alla digitala plattformar, t ex Spotify, Apple Music och Youtube.

2019-06-14

Nexar Music Ltd släpper nu den första singeln för artisten Sweeney. Låten "Save Me" finns från och med idag på alla digitala plattformar, t ex Spotify, Apple Music och Youtube.

2019-06-03
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - har knutit till sig en viktig strategisk delägare till det nystartade dotterbolaget Nexar Football AB. Det brittiska bolaget Sockatyes Ltd går in som partner och delägare. Detta innebär bland annat att Nexar Football AB har säkerställt en förstklassig fotbollsanläggning för inspelningen av bolagets nya, unika fotbollskoncept.

1
2
...
8
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.