0

Nyheter

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2021

OKTOBER - DECEMBER 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden 6 (1 426) KSEK
 • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -921 (-808) KSEK, vilket motsvarar en försämring med 113 KSEK i jämförelse med samma period 2020.

JANUARI - DECEMBER 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 2 709 (5 469) KSEK
 • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -3 610 (-4 491) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 881 KSEK i jämförelse med samma period 2020
 • Den minskade omsättningen beror på lägre aktivitet för bolagets spanska dotterbolag till följd av Covid-19 samt fokus på produktion av TV-formatet Football Dreamz, vars intäkter kommer att visa sig from 2022 och framåt. Det förbättrade resultatet beror på kostnadsbesparingar och effektivitetsförbättringar.
 • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,04) SEK
 • Koncernens egna kapital per aktie uppgick till -0,00 (-0,00) SEK

HÄNDELSER UNDER JANUARI - DECEMBER 2021

 • Joachim Kamph, VD i Nexar i Football AB, utsågs till ny VD i Nexar Group AB i april
 • Vid årsstämman i april beslutades om en riktad apportemission till Joachim Kamph, som ende minoritetsaktieägare i Nexar Football AB
 • Tyngdpunkten i Nexars verksamhet under merparten av året har legat på Nexar Football och den första produktionen av TV-formatet Football Dreamz i Afrika. Nexar Football tecknade ett avtal med det nigerianska statliga mediabolaget Nigerian Television Authority (NTA) med en räckvidd om 30 miljoner tittare. Detta sändes under december månad med positivt mottagande.
 • Nexar Football ingick samarbetsavtal med Self Made Academy, som är en personlig träningsapplikation med skräddarsydda träningsmoment som förbättrar spelarens tekniska kvalitéer ,med exklusivitet i Nigeria, Ghana, Benin, Senegal och Elfenbenskusten
 • Nexar Football tecknade samarbetsavtal med fotbollsagenten Patrick Mörk gällande medverkan i Football Dreamz.
 • Nexar Football tecknade samarbetsavtal med två fotbollsklubbar från Benin bla den välkända klubben ASPAC och där Nexar Football även representerar tre spelare från klubbarna. En av spelarna, Moussa Farou Loukmane, som kommer från ASPAC har tecknat avtal med Hammarby IF.
 • Nexar Group beslutade i december om avveckling av såväl den engelska musikverksamheten som radioprogramverksamheten i Spanien.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Under januari månad 2022 har huvudägaren tillika styrelseledamoten Anders Petersen, VD Joachim Kamph och styrelseledamoten Mats Jakobsson alla konverterat sina lån till aktier i Bolaget. Det innebär att det egna kapitalet har ökat med ca 3,0 MSEK och antalet aktier har ökat med ca 30%.

VD:S KOMMENTAR

Året 2021 har varit mycket händelserikt för Nexar. En ny ledning tillträdde under våren. Styrelsen beslutade mot slutet av året, efter genomförd säsong, att avveckla den spanska radioprogram-verksamheten. Dessutom beslutades efter utvärdering även att den brittiska musikverksamheten, som i praktiken varit vilande under året, skulle avvecklas. Framöver kommer således verksamheten koncentreras till fotbollsverksamheten i Nexar Football.

Under året har vi genomfört vår första produktion av TV-formatet Football Dreamz i Benin. Detta sändes under december månad i den statliga nigerianska tv nätverket NTA och mottagandet var bra både bland tittare och annonsörer och det planeras redan för en reprissändning under våren.

När vi nu har renodlat bolaget har vi fullt fokus på att vidareutveckla TV formatet Football Dreamz och att representera spelare som vi scoutar till formatet. Bolaget kommer därmed ha primärt två affärsområden, TV formatet Football Dreamz och spelaragent & klubb management verksamhet.

Den rådande Corona-pandemin har fortsatt gjort det svårt att planera exakta tidpunkter för olika aktiviteter kopplade till Football Dreamz 2022 och att placera våra talangfulla spelare i provspel hos våra samarbetsklubbar. Vi ser dock att från den 1 april när restriktioner tas bort att det gör det möjligt att planera olika provspelprogram.

Vi har tidigare nämnt att vi lagt ned betydande resurser på Football Dreamz under perioden och räknar med att investerade resurser skall tillgodoräknas inom en snar framtid och ser en fortsatt stor potential i formatet Football Dreamz och vi sitter nu i flertalet konkreta diskussioner med TV - och mediabolag inför 2022 som förväntas ge betydande intäkter till bolaget.

Vår scoutingverksamhet utökas nu på prioriterade marknader i syfte att resultera i ännu högre kvalité på medverkande spelare i säsong två av Football Dreamz 2022 vilket innebär att vi utökar scoutingen från 13 länder till att innefatta 17 länder i Afrika.

Våra framtida intäkter ser vi främst komma ifrån TV-distributionsavtal, licensiering, reklam, produktplacering, tävlingsmoment, röstningar och genom sociala plattformar/streaming plattformar.

I vår fotbollsverksamhet har vi fortsatt med att skapa samarbeten med ledande klubbar och akademier främst i Afrika men även i Europa. Vi fortsätter att bygga nätverk med kommersiella aktörer inom fotbollsindustrin i syfte att positionera Football Dreamz på en global marknad.

När det gäller intäkter från vår spelarverksamhet ser vi dessa komma under 2023 när några av spelarna börjat spela regelbundet i sina europeiska klubbar.

Vi står nu inför en spännande tid där vi nu måste börja kapitalisera på våra investeringar under året. Fokus blir att utveckla vårt TV reality program Football Dreamz och skapa olika intäktströmmar från programmet.

Joachim Kamph
Verkställande direktör
Nexar Group AB (publ)

Kommande rapporttillfällen avseende 2022

Delårsrapport januari-mars 26 maj 2022

Delårsrapport januari-juni 30 augusti 2022

Delårsrapport januari-september 25 november 2022

Bokslutskommuniké januari-december 21 februari 2023

Styrelsen 22 februari 2022

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2022 kl 13:30. För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Joachim Kamph, VD, joachim.kamph@nexargroup.se

Anders Petersen, CFO, anders.petersen@nexargroup.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.