0

Nyheter

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2020

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - släpper härmed bokslutskommuniké avseende 2020. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

JANUARI - DECEMBER

Förbättrat resultat i koncernen under helåret. Föranlett av kostnadsbesparingar och effektiviseringar samt en högre omsättning.

Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -4 491 (-7 890) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 3 399 KSEK i jämförelse med samma period 2019.

Koncernens omsättning uppgick under perioden till 5 790 (5 254) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 10,2% i jämförelse med samma period 2019.

OKTOBER - DECEMBER

Förbättrat resultat i koncernen under kvartalet. Föranlett av kostnadsbesparingar och effektiviseringar.

Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -808 (-2 408) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 1 600 KSEK i jämförelse med samma period 2019.

Koncernens omsättning uppgick under perioden till 1 554 (1 928) KSEK, vilket motsvarar en minskning med 19,4% i jämförelse med samma period 2019.

Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,08) SEK.

Koncernens eget kapital per aktie uppgick till 0,00 (0,03) SEK.

Ny order avseende radioproduktion på 3,0 MSEK.

Uttagning till FOOTBALL DREAMZ skedde i Benin.

Genomfört riktad nyemission som tillfört Bolaget 1,6 MSEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Avtal med mediebolaget NTA om sändningsrättigheten för FOOTBALL DREAMZ i Nigeria, vilket ger en möjlig räckvidd på 30 miljoner tittare

Genomfört riktad nyemission av konvertibler som tillfört Bolaget 3,0 MSEK.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl 8:15.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: mats.johansson@nexargroup.se

Stefan Mattsson, vice VD/CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: stefan.mattsson@nexargroup.se

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Filer för nedladdning
2021-04-29
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll årsstämma den 29 april 2021.

2021-04-08
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, har idag släppt sin årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020.

2021-04-06
Regulatorisk
2021-03-31
Regulatorisk

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.

2021-03-12
Regulatorisk
2021-02-25
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - släpper härmed bokslutskommuniké avseende 2020. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

2021-02-16
Regulatorisk

Nexar Productions SL, dotterbolag till Nexar Group AB, har nyligen vunnit ett prestigepris för bästa underhållningsprogram för radio/tv, framröstat av 70 000 personer.

2021-02-02
Regulatorisk

Nexar Football AB, dotterbolag till Nexar Group AB, har tecknat ett TV-distributionsavtal med det nigerianska statliga mediebolaget Nigerian Television Authority (NTA). Avtalet gäller sändningsrättigheten i Nigeria avseende det egenutvecklade talangformatet FOOTBALL DREAMZ.

2021-01-08
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll extra bolagsstämma den 8 januari 2021.

2020-12-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Nexar Group AB (publ) org. nr 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 januari 2021.

<<
1
2
3
...
10
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.