0

Nyheter

ÅRSREDOVISNING 2022 FINNS NU TILLGÄNGLIG

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, har idag släppt sin årsredovisning avseende räkenskapsåret 2022.

Nexars årsredovisning finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida www.nexargroup.se. Nexar håller årsstämma den 21 juni 2023. Kallelse har gjorts och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Joachim Kamph, VD Nexar Group AB
telefon: +46 709 95 63 83, epost: joachim.kamph@nexargroup.se 

Anders Petersen, CFO Nexar Group AB
telefon +45 2620 0696, epost: anders.petersen@nexargroup.se 

Om Nexar

Nexar är ett globalt företag med tv-format inom fotboll, sport- och spelarmanagement med kontor i Sverige. Bolaget har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital - tv, tv och radio. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.