Ägare

Aktieägare per 2018-10-31

Ägare Antal aktier Andel %
Dividend Sweden AB 5 903 091 21,3%
JPJ Invest, Singapore 1 951 727 7,1%
Stefan Starck 1 573 610 5,7%
G&W Kapitalförvaltning AB 1 291 374 4,7%
Mats Jakobsson 1 009 010 3,6%
Göran Ofsén 923 333 3,3%
Capensor Capital AB 918 102 3,3%
Ålandsbanken i ägare ställe 665 510 2,4%
BGL Management AB 552 978 2,0%
Centrecourt 541 004 2,0%
     
Övriga 12 352 636 44,6%
Totalt  27 682 375 100,0%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.