0

Ägare

Aktieägare per 2021-06-30 inkl kända förändringar därefter

Ägare Antal aktier Andel %
SIX SIS AG i ägares ställe 32 391 913 22,74%
Joachim Kamph 10 000 000 7,02%
BNY Mellon NA, New York 8 013 333 5,63%
Stefan Starck 7 000 000 4,91%
Erik Skärgård 6 250 000 4,39%
Zakaria Rtel Bennani 3 434 826 2,41%
Övriga 75 339 164 52,90%
Totalt 142 429 236 100,00%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.