Ägare

Aktieägare per 2021-02-26 inkl kända förändringar därefter

Ägare Antal aktier Andel %
SIX SIS AG i ägares ställe 32 391 913 24,59%
Peter Rasmussen 9 320 000 7,08%
BNY Mellon NA, New York 8 013 333 6,08%
Stefan Starck 6 200 000 4,71%
Nordnet pensionsförsäkringar AB 4 117 489 3,13%
Mats Jakobsson 2 239 710 1,70%
Övriga 69 432 505 52,71%
Totalt 131 714 950 100,00%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.