Ägare

Aktieägare per 2021-02-26 inkl kända förändringar därefter

Ägare Antal aktier Andel %
SIX SIS AG i ägares ställe 32 141 913 24,4%
Dividend Sweden AB 15 753 673 12,0%
Peter Rasmussen 8 210 000 6,2%
BNY Mellon NA 8 013 333 6,1%
Nordnet i ägares ställe 5 356 293 4,1%
Kim Hansen 4 040 567 3,1%
Zogar Management 4 000 000 3,0%
Avanza Pension 2 251 889 1,7%
Mats Jakobsson  2 239 710 1,7%
Arian Ismail 2 149 152 1,6%
JPJ Invest, Singapore 1 951 727 1,5%
     
Övriga 45 606 693 34,6%
Totalt  131 714 950 100,0%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.