Ägare

Aktieägare per 2019-02-28

Ägare Antal aktier Andel %
Dividend Sweden AB 5 903 091 21,3%
JPJ Invest, Singapore 1 951 727 7,1%
Nordnet i ägares ställe 1 573 610 5,7%
G&W Kapitalförvaltning AB 1 291 374 4,7%
Mats Jakobsson 1 009 010 3,6%
Göran Ofsén 923 333 3,3%
Capensor Capital AB 877 102 3,2%
BGL Management AB 552 978 2,0%
Didrik Hamilton 529 164 1,9%
Neuropedia Consult AB 522 101 1,9%
     
Övriga 12 582 011 43,4%
Totalt  27 715 499 100,0%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.