Emissionen

BLI DELÄGARE I GLOBAL MUSIKSATSNING

Nexar utvecklar koncept där man kombinerar talangtävlingar med artistutveckling. Detta gör koncepten unika och är de första i sitt slag.

Tag chansen att bli delägare och följ med oss på en spännande resa. Nu till en attraktiv värdering.

Emissionsbelopp:                       10,1 MSEK

Pre-money värdering:              ca 3 MSEK

Teckningstid:                               5 – 26 april

Emissionskurs:                            0,40 kronor


För mer info:

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp vid full teckning
25 396 448 Units motsvarande ca 10,1 MSEK före emissionskostnader.

Företräde
För varje (1) per avstämningsdagen den 3 april 2017 innehavd aktie, erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger rätt att under perioden 5 april till och med den 26 april 2018 teckna sju (7) Units, var och en innehållande en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2, för 0,40 SEK per styck. Härutöver erbjuds möjlighet för allmänheten att teckna Units utan företrädesrätt.

Teckningsoptionen
Två (2) teckningsoptioner av serie 2 (TO2) medför rätt att under tiden från och med den 15 november 2018 t.o.m den 15 december 2018 teckna en (1) stamaktie till priset 0,48 kr per aktie.

Emissionskurs
0,40 SEK per Unit

Teckningstid
5 april – 26 april 2018

Teckningsåtagande och garanti
Inför föreliggande nyemission har teckningsförbindelser och emissionsgarantier erhållits, totalt motsvarande cirka 80 procent av emissionsbeloppet om cirka 10,1 MSEK.

Övertilldelning
En möjlig övertilldelning om upp till cirka 4 MSEK kan komma att beslutas i händelse av stort intresse, främst till kvalificerade investerare.

Antal aktier innan emissionen
Antalet aktier innan emissionen är 7 256 128 st.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.