Emissionen

Spridningsemission genomförd - Nexar Group kan ansöka om listning

Nexar Group har genom emissionen tillförts ca 350 nya aktieägare, vilket innebär att totala antalet aktieägare kommer vara uppemot 400 st inför bolagets planerade listning. Genom nyemissionen tillförs Nexar Group cirka 19,4 MSEK, före emissionskostnader.

Läs mer

Välkommen att teckna aktier i Nexar Group

Brief overview of the IPO share issue in English

Nexars egenutvecklade format, Aim2Fame© är den första webbaserade talangtävlingen med tillhörande ”reality show”, öppen för tävlande från hela världen.

Tävlingen syftar till att varje år hitta de bästa talangerna med förutsättningar att kunna bli en världsstjärna. Dessa talanger kontrakteras av Nexar och ges därmed goda förutsättningar att utvecklas under många år.

 • Kombinationen med talangtävling och artistutveckling gör att Nexar skiljer sig från alla välkända talangtävlingar som Idol, X-Factor, The Voice och Got Talent.
 • På kort tid har Nexar visat att den egenutvecklade affärsmodellen fungerar, bl a genom den lyckade lanseringen av sångerskan Sara Serena, och att man nu är redo för en fullskalig lansering.
 • En liten effektiv organisation har etablerats med huvudkontor i Stockholm och helägt dotterbolag i Valencia där huvuddelen av produktionen genomförs under mycket kostnadseffektiva former både vad gäller kvalificerad personal och toppmoderna lokaler.
 • Kapitalet från emissionen kommer att användas för att öka kännedomen kring Aim2Fame©, utveckla nya artister, söka nya sponsorer och producera nya talangtävlingar varje år.
 • Bolaget har kompetenta grundare, kompetent bolagsledning och styrelse samt tillgång till ett mycket väletablerat internationellt nätverk av personer inom media och musik.

Aim2Fames första stjärna

Sara Serena – från helt okänd till etta i Spanien på tre månader!

Sara Serena har blivit omvittnad som en exceptionell talang och en kommande ny världsartist. Nexar släppte Saras första singel ”Asylum” den 22 april och 12 juli hamnade den på plats ett på flera stora radiostationer. Det tar normalt minst tre år för en okänd artist, enligt Sony Music i Spanien, som skrev kontrakt med Sara.

Emissionen i korthet

 • Teckningstid 30 november – 16 december 2016.
 • Teckningskursen är 6,30 kronor per unit.
 • Nyemissionen sker i form av units. Varje unit består av 1 ny aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption.
 • Nyemissionen sker utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.
 • Nyemissionen uppgår till 24,0 miljoner kronor.
 • Högst 3.809.524 nya aktier emitteras genom nyemissionen.
 • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och garanter säkerställd till 80 procent.
 • De nya aktierna motsvarar 49 procent av företaget.
 • Styrelsen har åsatt företaget ett marknadsvärde om 25,0 miljoner kronor före emissionen och 49 miljoner kronor efter emissionen.
 • Styrelsen avser att ansöka om listning av både aktien och TO1 vid NGM Nordic MTF snarast möjligt efter emissionens genomförande.

Ladda ned emissionshandlingar

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare åt Nexar Group AB (publ) i samband med emissionen.

www.gwkapital.se

G&W Fondkommission

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.