Teckningsoptioner

Teckningsoptioner

TO1

Teckningsoptionen TO1 är listad på NGM Nordic MTF.

Antalet emitterade optionsrätter uppgår till 3 284 598 stycken av slaget TO1.

Två (2) teckningsoptioner av serie 1 (TO1) medför rätt att under tiden från och med den 1 februari 2018 t o m den 28 februari 2018 teckna en (1) stamaktie till priset 7,50 SEK per aktie.

Villkor för TO1

Handelsinformation

Kortnamn: NXAR MTF TO1
ISIN-kod: SE0009357171

Teckningsoptionsprogram

Förutom teckningsoption TO1 har besluts fattats om att implementera ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare eller personal.

Bolagsstämman den 2 november 2016 beslutade att emittera 545 000 teckningsoptioner medförande rätt att teckna högst 545 000 aktier i Nexar Group AB, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 81 750 SEK.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.